Uitnodiging workshop werkgroep biobrandstoffen Fryslan

15 okt 2007

WERKGROEP BIOBRANDSTOFFEN FRYSLAN
18 Oktober 2007, 14.00-17.30 uur
Bij het Cartesius Instituut in Leeuwarden, Zuidergrachtswal 3

Noord Nederland heeft op 8 oktober j.l. het energieakkoord met de regering gericht op duurzame energie getekend. Biobrandstoffen staan daar prominent in.

Veel bedrijven, overheden en experts in Fryslân zijn actief op het gebied van biobrandstoffen. Daarom heeft het Cartesius Instituut initiatief genomen om een werkgroep Biobrandstoffen op te zetten. Dit is in aansluiting op vele projecten, zoals gebruik van afval in de A7-zone, gras voor biobrandstof, zelfvoorziening op de Waddeneilanden en vele andere.

Het doel van deze workshop is een dergelijke werkgroep te bespreken en deelname van bedrijven, beleidsmakers en experts op dit terrein te verkennen.

PROGRAMMA

14.00-14.15 Ontvangst (2koffie/thee)
14.15-14.20 Opening
14.20-14.35 Introductie ronde
14.35-14.45 Gedeputeerde Anita Andriesen
14.45-14.55 Uitleg doel van de bijeenkomst door Yoram Krozer
14.55-15.15 Omrin initiatieven op het gebied van afval en biobrandstoffen door Ton Doppenberg
15.15-15.35 van der Wiel initiatieven door Arjen van der Schaaf
15.35-15.50 Pauze
15.50-16.10 Overige initiatieven door Gerrit van Werven, Energy Valley
16.10-16.30 Presentatie ideeën Technische Universiteit Eindhoven door Han van Kasteren 
16.30-17.15 Discussie
17.15-17.30 Afspraken over vervolg
17.30 Borrel

Klik hier om de uitnodiging te downloaden. Om u aan te melden, kunt u volstaan door uw naam, organisatie en uw belang te mailen naar mevrouw Hilde van Meerendonk h.g.vanmeerendonk@cartesiusinstitute.org, Project Manager Cartesius Institute.

Nieuwsarchief