Uitbreiding grensoverschrijdende gastransportdiensten via Gasunie Transport Services

01 jul 2010

Op 1 juli 2010 gaat Gasunie Transport Services van start als een internationaal Gasunie-dienstenlabel voor de vermarkting van gastransportdiensten. Een nieuwe website www.gasunietransportservices.com is gelanceerd, met informatie over zowel bestaande als nieuwe grensoverschrijdende diensten. Een internationaal verkooploket is geïnstalleerd om internationaal opererende klanten van dienst te zijn.

Vanaf 1 juli 2010 worden onder de naam Gasunie Transport Services twee nieuwe grensoverschrijdende diensten aangeboden in de regio Emden/Oude Statenzijl, genaamd ‘Repositioning Service’ en ‘Backup Service for Interruptible Capacity’. De dienstenportfolio van Gasunie Transport Services omvat ook bestaande services zoals EUCABO en het recent gelanceerde Link4Hubs. Deze diensten zijn ontworpen om het grensoverschrijdende gasverkeer tussen het Nederlandse en het Duitse deel van het Gasunie-netwerk te vereenvoudigen.


Met deze geïntegreerde benadering wil Gasunie de internationale gashandel faciliteren, de dienstverlening voor klanten verder verbeteren, de aantrekkelijkheid van de Europese gasmarkt voor gasleveranciers helpen vergroten en de voorzieningszekerheid voor gasgebruikers op hoger peil helpen brengen. Met de introductie van Gasunie Transport Services onderstreept Gasunie haar positie als toonaangevende Europese gastransporteur.

Geert Graaf, verantwoordelijk voor alle netbeheerdersactiviteiten van Gasunie: “Wij zijn de eerste onafhankelijke aanbieder van gastransportdiensten met een grensoverschrijdend netwerk in Europa en wij hebben een duidelijke visie op onze rol in de integrerende Europese gasmarkt: onze klanten moeten optimaal bediend worden op basis van dat netwerk. Daarom is ons streven erop gericht barrières in het grensoverschrijdende gasverkeer te verwijderen. Dit is weer een stap in het continue proces van verbetering en uitbreiding van Gasunie’s geïntegreerde gastransportdiensten.”

Het Gasunie-netwerk strekt zich uit over twee landen, die elk hun eigen wet- en regelgeving ten aanzien van entry- en exitsystemen, tarieven en balancering kennen. Daarom blijven de Gasunie-dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland (GUD) in Duitsland actief in hun huidige wettelijke rol als netbeheerder en als contractpartner, in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is per land.

Bron: Gasunie

Nieuwsarchief