Uitbreiding gastransportnet Gasunie voltooid

02 okt 2013

Gasunie heeft afgelopen dinsdag de laatste fase van de zogenoemde Noord-Zuid Route in gebruik genomen. Met de afronding van het 65 kilometer lange tracé tussen Odiliapeel en Melick komt een einde aan de 500 kilometer lange uitbreiding van het gastransportnet die startte in 2008.

De Noord-Zuid Route loopt vanaf het Duitse Rysum onder de Eems door, via alle oostelijke provincies naar Schinnen in Limburg. Één aftakking loopt van Hattem naar de Maximacentrale, een andere van Wijngaarden naar Zeeland. Naast de 500 kilometer leiding werden twee nieuwe compressorstations gebouwd; één in Scheemda, het andere in het Zuid-Hollandse Wijngaarden.

De realisatie van dit grote infrastructuurproject zorgde voor veel extra werkgelegenheid. Sinds de start van de aanleg waren er jaarlijks gemiddeld 10.000 fulltimerkrachten bij betrokken, vooral bij Nederlandse aannemers en toeleveranciers. De Noord-Zuid Route doorkruist tien provincies en loopt over het grondgebied van 88 gemeentes.

De uitbreiding van het Nederlandse gasnet was nodig om twee redenen. Enerzijds is gas de schoonste fossiele brandstof waarvan steeds meer wordt geïmporteerd. De eigen winning van aardgas in Nederland en Noordwest-Europa neemt geleidelijk af, terwijl de vraag naar aardgas op de langere termijn nog steeds stijgt. Anderzijds is gas de stabiele ruggengraat voor zonne- en windenergie.

Wanneer er onvoldoende aanbod energie uit zon en wind is, kan een gasgestookte elektriciteitscentrale razendsnel bijschakelen om de vraag naar energie over te nemen. Met de aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als hart van de 'Noordwest-Europese gasrotonde' in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas.

Bron: Gasunie

Nieuwsarchief