Uitbreiding Beatrixhaven loopt volgens plan

18 okt 2013

De bouw van de uitbreiding aan de Beatrixhaven in de Eemshaven liggen goed op schema. De verlenging van de kade van bijna 500 meter aan de zuidzijde is zo goed als afgerond, alleen de bestrating moet nog worden aangelegd. Na deze kadeverlenging beslaat de zuidkade ruim 1150 meter.

Het einde van de kadebouw is na deze uitbreiding nog niet in zicht. Inmiddels loopt de aanbestedingsprocedure voor de westelijke kade. Deze nieuwe kade vormt het sluitstuk van de kadebouw in de Beatrixhaven en wordt ongeveer 220 meter lang. De kade wordt aangelegd ten gunste van de offshore windindustrie en zal bruikbaar zijn voor de grote hefeilanden die geregeld in de Eemshaven liggen.

Het begin van de aanleg van de westelijke kade zal nog gestart worden tijdens de bouw van de zuidkade. Dan zal er gestart worden met het uitbaggeren van het resterende deel van de haven. Door het baggerwerk wordt grond vrijgemaakt die gebruikt wordt om de omliggende terreinen op te hogen.

Bron: Groningen Seaports

Nieuwsarchief