Tijd dringt voor subsidies CO2-opslag

07 feb 2011

Het kabinet wil snel een besluit nemen over ondergrondse opslag van CO2 in de noordelijke provincies. Om in aanmerking te komen voor Europese subsidie moet het Rijk aanvragen voor projecten begin mei hebben ingediend in Brussel.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) voerde gisteren gesprekken met burgers, bedrijven en bestuurders in Groningen. Hij zei binnen enkele weken met een besluit te komen, zo mogelijk vóór de statenverkiezingen van 2 maart. De Europese Unie stelt vier à vijf miljard euro beschikbaar voor zo'n tien grootschalige duurzame energieprojecten, waaronder voor CO2-opslag.

Het vorige kabinet wilde met de nieuwe techniek experimenteren onder een woonwijk in Barendrecht. Dat werd vorig jaar echter afgeblazen na felle protesten van bewoners en het lokale bestuur. Zorgen om de veiligheid speelden daarbij de hoofdrol. Ook in het noorden is er veel weerstand. Volgens Verhagen maakten de gesprekken duidelijk ‘hoe groot en diepgevoeld de emoties zijn die er hier in het noorden over CO2 leven'.

Het kabinet geeft de strijd niet zomaar op omdat het de opslag van C02 ziet ‘als een nuttige techniek bij het tegengaan van klimaatverandering terwijl Nederland omschakelt naar andere vormen van energie’. Bovendien kan het in de aarde injecteren van broeikasgassen banen en inkomsten opleveren, denkt Den Haag.

Bron: SC Online

Nieuwsarchief