Tien nieuwe gemeentelijke auto’s op aardgas

14 jul 2010

Het gemeentelijk wagenpark van Leeuwarden is uitgebreid met tien nieuwe aardgasauto’s. Deze nieuwe “groene” auto’s worden ingezet voor diverse werkzaamheden. Daarbij heeft de gemeente opnieuw een bijdrage geleverd aan een beter milieu. In 2006 is de gemeente gestart met het rijden in groene auto’s en nu heeft de gemeente 20 aardgas auto’s in bedrijf. Over vier jaar moet 80% van alle gemeentelijke auto’s op groen gas rijden.

De dienst Stadsontwikkeling en beheer, sector Wijkzaken, is trots om in deze auto’s te mogen rijden. Volgens Sietze Klijnstra, teamleider van de buitendienst hadden ze in het begin nog enige bedenkingen of het wel zou werken, dat blijkt ten onrechte. De kwaliteit van de aardgasauto’s is goed. Volledig op groen gas overgaan lukt helaas nog niet, omdat niet alle type auto’s verkrijgbaar zijn. Een auto moeten sterk genoeg zijn om bepaalde ladingen te kunnen trekken. Het vermogen van een aardgasauto is beperkt waardoor er in deze gevallen wordt gekozen voor “groene”diesel.

Leeuwarden wil in 2020 een stad zijn die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dat betekent voldoende productie van duurzame stroom, groen gas en schone warmte om in de lokale behoefte te voorzien. De gemeente richt haar aandacht op het stimuleren van energiewinning uit afval, grootschalige zonne-energie, auto's en bussen op biogas, elektrische auto's en boten en effectieve energiebesparing in de gebouwde omgeving. Bij de uitvoering daarvan werkt Leeuwarden intensief samen met lokale en regionale ondernemers, kennisinstellingen en inwoners.

Bron: gemeente Leeuwarden

Nieuwsarchief