Themamiddag Marktkansen slimme netten (2Smart Grids)

21 aug 2009

Onze energiesystemen zullen de komende jaren drastisch veranderen. Door afnemende energievoorraden en stijgende klimaatdruk zullen nieuwe technologieën, zoals decentrale energiesystemen en elektrisch rijden, een steeds grotere rol gaan spelen. Onze energie-infrastructuur is hier niet op voorbereid en voor een aantal toepassingen zelfs ongeschikt. Deze situatie biedt  kansen en mogelijkheden voor bedrijven in de Energy Valley regio Noord-Nederland.

Energienetten moeten letterlijk intelligent worden (2Smart Grids) en bovendien meer, nieuwe functionaliteiten krijgen die de gebruikswaarde vergroten. Denk daarbij aan:

  • Het energienet wordt tweerichtingsverkeer, zodat de consument met bij hem thuis opgewekte energie (2zonnestroom, wind, micro-wkk) producent wordt en dat ook in de energiekosten terugziet;
  • Het net wordt zo slim dat het zichzelf repareert, back-up inschakelt en bij uitval een alternatieve route zoekt;
  • Het net regelt in communicatie met de energiemeter wanneer elektrische apparaten aangaan en tegen welke energieprijs;
  • Het net beschikt (2decentraal) over slimme opslag van stroom en warmte en zet die in wanneer dat optimaal is;
  • Woningen communiceren met het net en weten wanneer de elektrische auto (2of scooter) optimaal kan worden geladen of wanneer hieruit stroom kan worden getrokken;
  • Het slimme net zorgt hierdoor voor nieuwe beheer inzichten voor haar eigenaren en voor meer comfort voor haar gebruikers;

Kernwoorden zijn intelligent, decentraal, opslag, ICT, monitoring, meten en afrekenen (2billing). 

 Om de marktkansen optimaal te benutten is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de impact van Smart Grids op de maatschappij en wat nodig is voor succesvolle uitrol. Over dat inzicht, bijhorende marktkansen en de invulling daarvan, willen wij actief met u in gesprek. Doel is het creëren van bewustwording, het mobiliseren van kennis en het definiëren van nieuwe ontwikkelingskansen met de bedrijven.    

De stichting Energy Valley en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (2NOM) organiseren daarvoor op 27 oktober 2009 de themamiddag Marktkansen van slimme netten. Nadere informatie over tijd, locatie en een definitief programma volgt.

Voor meer informatie of het kenbaar maken van belangstelling voor deelname (2per email) kunt u contact opnemen met:

 

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, NOM
Allard van Dijk
Telefoon 050 – 521 44 66
info@nom.nl

Stichting Energy Valley
Jeroen Jansen
Telefoon: 050-789 00 10
Het contactformulier

Nieuwsarchief