Texel wil geothermische energie energiecentrale

30 nov 2009

De gemeente Texel wil op Texel een pilot realiseren met een geothermische energiecentrale en heeft een vergunning aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken.
De gemeente Texel, TexelEnergie, Ontwikkelingsbedrijf NHN en provincie Noord-Holland hebben door Ecofys een haalbaarheidsonderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden van Diepe Geothermie voor duurzame elektriciteitsproductie en warmtebenutting op Texel. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een groot deel van de elektriciteitsvraag op Texel kan worden voorzien met een geothermische elektriciteitscentrale.

In het gunstigste geval kan zelfs aan meer dan de helft van de vraag voldaan worden op basis van één doublet. Door het vermeerderen van de putten is het zelfs mogelijk in de volledige elektriciteitsbehoefte van Texel te voorzien. Ook is het mogelijk om enkele duizenden woningen te voorzien van duurzame geothermische (2rest)warmte uit de centrale. Een geothermische elektriciteitscentrale draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van Texel om in 2020 onafhankelijk te zijn op het gebied van energievoorziening.
 
Geothermie is het gebruiken van de warmte van de aarde om bijvoorbeeld huizen, kantoren of kassen te verwarmen, of om elektriciteit mee te produceren. Deze techniek is al decennia lang toegepast in de hele wereld. Bij Diepe Geothermie wordt gebruik gemaakt van warmte in de diepere aardlagen van enkele kilometers diep. Op dieptes vanaf 3 kilometer is de temperatuur hoog genoeg om ook elektriciteit op te wekken. Op Texel wordt zelfs gekeken naar dieptes van meer dan 5 kilometer. Geothermie geeft nauwelijks tot geen CO2-emissie. De centrale kan Texel jaarlijks 20 tot 27 kton CO2 besparen.

Bron: Gemeente Texel
Nieuwsarchief