Terschelling toch voor aardwarmte

03 mei 2010

Terschelling gaat zich toch weer inzetten voor geothermie (aardwarmte) als energiebron. Samen met Texel en de regio Noord-Holland Noord heeft het eiland gisteren subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds voor een vooronderzoek, dat anderhalf miljoen euro kost.

Eerdere plannen van de Schylger Energie Maatschappij (SEM) om heet water op te pompen uit aardlagen op drie kilometer diepte, moesten begin dit jaar worden stopgezet. Uit analyse van seismografische gegevens bleek, dat een dikke kleilaag onder het eiland de winning onmogelijk maakte.
Initiatiefnemer Jenø Obendorfer uit Formerum, oud-boorspecialist, sprak toen van een enorme tegenvaller. Hij dacht dat deze uitkomst voor Terschelling het einde zou zijn van deze schone en onomstreden energiebron. "Ik had me voorgenomen om geothermie uit mijn hoofd te zetten, nadat ik er ruim twee jaar dag in dag uit mee bezig was geweest”, zegt Obendorfer nu.

Vanuit de SEM, die eind dit jaar zou worden ontbonden, bleef hij wel de plannen volgen van het Texelse Energiebedrijf - een soortgelijk collectief waarmee de Terschellingers de afgelopen jaren de kennis hadden gedeeld. De Texelaars wezen Obendorfer op hoopgevende nieuwe onderzoeken. Inmiddels is het geluwde enthousiasme weer aangewakkerd en zijn beide eilanden en de provincie Noord-Holland weer een officieel traject
ingegaan. "We verwachten dat Fryslân binnenkort ook zal aanhaken.”

De hoop wordt geput uit zeer recente gegevens van een boring bij Luttelgeest. Die hebben bij de initiatiefnemers de laatste twijfel weggenomen over de aanwezigheid van de zogenoemde kolenkalklaag, die onder Noord-Nederland ligt. Deze aardlaag strekt zich uit onder het westelijk waddengebied, de kop van Noord-Holland, heel Fryslân en de Noordoostpolder. Deze laag is misschien wél aan te boren.

Bij Terschelling ligt de laag op zeven kilometer diepte, bij Texel op 5,5 kilometer. Een quickscan naar de mogelijkheid om bij Texel geothermie te gebruiken voor elektriciteitsopwekking, heeft inmiddels aangetoond dat deze vorm van energiewinning rendabel kan zijn, hoewel de diepboringen ontzettend duur zijn.
Proefboring

Waar de eerste proefboring zal plaatsvinden hangt af van het vervolgonderzoek. En of dat überhaupt gehouden kan worden hangt af van de vraag of het Waddenfonds (opnieuw) geld wil steken in geothermie. Het zal nog wel een paar maanden duren voordat het ministerie van VROM bepaalt welke aanvragen voor geld uit het fonds worden gehonoreerd.

bron: Friesch Dagblad

Nieuwsarchief