Taskforce jaagt LNG-ontwikkelingen Noord-Nederland aan

06 nov 2012

In Noord-Nederland komen economische kansen die te maken hebben met het ontwikkelen van LNG als brandstof voor de scheepvaart en het zware wegtransport. Om deze kansen te kunnen verzilveren voor Noord-Nederland wordt dinsdag 6 november de TaskForce LNG Noord-Nederland opgericht. Het doel van de Taksforce is, volgens Energy Valley voorzitter Max van den Berg, om Noord-Nederland een grote bijdrage te laten leveren om LNG als brandstof te benutten en zodoende een flinke stimulans voor de economische ontwikkeling voor het Noorden te betekenen.

Als eerste stap in het realiseren van de economische kansen is reeds voor de zomer de Green Deal LNG: Rijn en Wadden ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt tussen het Rijk en marktpartijen. Deze Green Deal concentreert zich op twee gebieden het Wadden- en Noordzeegebied en het Rijnvaartgebied Rotterdam – Basel inclusief Amsterdam en Vlissingen. In beide gebieden worden initiatieven ontplooid om LNG als brandstof te kunnen inzetten. Het gaat hierbij om de ombouw van schepen zodat deze geschikt zijn voor LNG. In het Noorden bijvoorbeeld wordt onder meer gewerkt aan de ombouw van vissersschepen, de veerboot van Rederij Doeksen tussen Harlingen en Terschelling en de schepen van rederij TESO. Ook gaat het om internationale veerdiensten van Norlines en AG Ems (Borkumlijn), die van plan zijn om LNG als brandstof te gebruiken.

Het bouwen of ombouwen van transportvoertuigen op LNG is aantrekkelijk vanwege de prijs en milieuvoordelen van LNG. Deze kansen zijn te verzilveren via het Innovatiecontract LNG. Het noordelijke bedrijfsleven kan, volgens Van den Berg, gezien de aansluiting bij huidige activiteiten zoals het bouwen en ombouwen van schepen een aanzienlijk deel van deze marktkansen bemachtigen. Er zijn al diverse concrete plannen die ondersteuning verdienen. Dat kunnen de ondernemers niet alleen, daar gaat de TaskForce LNG Noord-Nederland bij helpen.

Belangrijke taak voor de nieuwe Taskforce is dan ook om dat wat binnen de Green Deal Rijn & Wadden onder verantwoording van het Nationaal platform LNG gebeurt, te vertalen naar de situatie in Noord-Nederland. En andersom gaat het er om de situatie in Noord-Nederland te agenderen binnen de Green Deal en bij het Nationaal platform LNG om de ambitie en doelstellingen van de TaskForce LNG Noord-Nederland te realiseren. Of zoals voorzitter Van den Berg het formuleert: “Wij denken BIG in small scale LNG.”

LNG staat voor Liquified Natural Gas oftewel vloeibaar aardgas (aardgas is vloeibaar bij een temperatuur van min 162 graden).  LNG is de beoogde nieuwe brandstof voor de transportsector voor de 21e eeuw. Omdat LNG normaal gesproken in grote tankers over de wereldzeeën wordt vervoert spreken we hier van small scale LNG. De grote potentie van LNG als de nieuwe brandstof is omdat LNG minder schadelijke stoffen uitstoot dan de traditionele scheepvaartbrandstof en diesel en dat het geluidsniveau in vergelijking tot dieselmotoren met 50% verlaagd.

Nieuwsarchief