Taskforce Groen Gas opgericht

25 jan 2010

Op initiatief van de Noordelijke provincies is op 19 januari jongstleden de Taskforce Groen Gas opgericht. Deze Taskforce is in het leven geroepen om te zorgen dat inde Energy Valley regio alles op alles wordt gezet om de productie van grote hoeveelheden groen gas mogelijk te maken. Groengasproductie is een belangrijke kans voor de plattelandsgebieden, omdat er veel biomassa uit natuur en landbouw beschikbaar is.

De voorzitter van de Taskforce groen gas is Tanja Klip-Martin, gedeputeerde Milieu, Klimaat en Energie van provincie Drenthe. In de Taskforce zijn verder vertegenwoordigd; Ferd Crone, Burgemeester gemeente Leeuwarden, Ulco Vermeulen, Directeur Business Development Gasunie en voorzitter Platform Nieuw Gas en Henk Brink Voorzitter van de LTO werkgroep Duurzame Energie.

De ontwikkeling van een grootschalige groen gas productie levert een economische en werkgelegenheidsimpuls voor Noord-Nederland door de verbinding van de agro-, afval- en energiesector. Daarnaast draagt het bij aan de regionale en nationale klimaat-, energie- en duurzaamheidsdoelstellingen. Ook zal de Taskforce zich inzetten op de opbouw van groen gas kennis dat een bijdrage aan de kenniseconomie en de export van kennis zal leveren.

Wordt nu landelijk nog minder dan 16 miljoen kubieke meter groen gas per jaar geproduceerd, de stichting Energy Valley is ervan overtuigd dat de productie in het Noorden in 2020 uitgegroeid is tot 500 miljoen kubieke meter, mede door inzet van zogenaamde Groen Gas Hubs. Met deze hoeveelheden kunnen 300.000 huishoudens van gas worden voorzien. Een Groen Gas Hub biedt de mogelijkheid om biogas dat afkomstig is van boerenvergisters, effectief op te waarderen naar aardgaskwaliteit waardoor de kostprijs van groen gas daalt. Vervolgens kan deze geïnjecteerd worden op het aardgasnet en in de toekomst wellicht direct geleverd worden aan huishoudens of als brandstof voor auto’s.Nieuwsarchief