Suiker Unie krijgt SDE voor vergistingsinstallatie, maar kan zijn gas moeilijk kwijt

20 sep 2010

VIERLATEN (Energeia) - Suiker Unie krijgt SDE-subsidie voor zijn biomassavergistingsinstallatie in het Groningse Vierverlaten. In 2009 kreeg het bedrijf al geld uit de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE) voor een vergelijkbare biomassavergistingsinstallatie in het Brabantse Dinteloord. Voor die laatste is de definitieve investeringsbeslissing inmiddels genomen. Eind 2011 moet de Brabantse vergistingsinstallatie operationeel zijn.

De vergistingsinstallatie in Vierverlaten zal, net als die in Dinteloord, jaarlijks zo'n 100.000 ton biomassa verwerken tot 16 mln kubieke meter biogas. In Dinteloord wordt dat verder opgewerkt tot 10 mln kubieke meter groen gas. Ook Vierverlaten wil uiteindelijk groen gas terugleveren aan het net. Het gas verkoopt Suiker Unie aan een marktpartij. De biomassa is voor 90% afkomstig uit het eigen productieproces, zegt plantmanager Bram Fetter. De overige 10% komt van zusterbedrijven van Suiker Unie.

De vergistingsinstallatie zal het hele jaar draaien, ook al is de 'bietencampagne', het verwerken van bieten tot suiker, seizoensgebonden. Om ook te kunnen draaien als suikerfabriek niet in actie is, wordt de biomassa opgeslagen in een silo naast de vergistingsinstallatie. Dat scheelt aanzienlijk in transportkosten, aldus Fetter.

Het is de bedoeling het gas te injecteren in het gasnetwerk. In Dinteloord zal dit gebeuren op het regionale net, maar hoe het Groningse groene gas de consument zal bereiken is nog niet duidelijk. "Er is niet voldoende capaciteit in het regionale net", legt projectmanager duurzame energie Teun van der Weg uit. Dat zou kunnen betekenen dat als Suiker Unie zelf het gas opwerkt in Vierverlaten, dat groene gas onder druk moet worden gebracht en in het hogedruknetwerk van Gas Transport Services (GTS) worden geïnjecteerd. Dat is duur.

Dus overweegt Suiker Unie om het biogas niet zelf op te werken, maar dat op een centrale locatie te doen. Er is druk overleg gaande met zowel lokaal netbeheerder Enexis, landelijk netbeheerder GTS als de initiatiefnemers van het noordelijke plan voor groengashubs. In die hubs willen bedrijven en boeren samenwerken om op één locatie hun biogas op te werken tot groen gas en in het landelijk net te injecteren. Overigens is het op dit moment niet mogelijk om binnen de huidige SDE gebruik te maken van een hub -de minister heeft beloofd dit in 2011 wel mogelijk te maken.

Plantmanager Fetter laat weten dat het bedrijf op dit moment onderzoek doet naar de optie van hubs, maar dat er nog geen definitieve keus gemaakt is. Wel benadrukte hij dat Suiker Unie binnen de regels van de verkregen SDE zal blijven en dat het project ook zonder hub doorgang kan vinden. De definitieve beslissing over het opwerken en invoeden neemt Suiker Unie waarschijnlijk begin 2011, wanneer ook de definitieve investeringsbeslissing wordt genomen.

Suiker Unie vreest niet te ver van zijn eigen leest te dwalen met de plannen om groen gas te gaan produceren. Nu al produceert het bedrijf zowel in Dinteloord als in Vierverlaten tijdens de bietencampagne biogas door het vergisten van het waswater van de bieten. Het biogas dat daarbij vrijkomt, wordt in Vierverlaten deels via een warmtekrachtkoppelingsinstallatie omgezet in elektriciteit, dat wordt ingevoed op het net.

Integendeel, zegt Van der Weg: "Groengasproductie past in het verlengde van onze business." Suiker Unie wil de hele keten van bieten tot biomassa benutten en geld mee verdienen. Daar hoort, volgens Van der Weg, ook de productie van groen gas bij. "Food, feed en fuel", verwoordt plantmanager Fetter de visie van het bedrijf op de keten. De bieten worden suiker, de reststromen van biomassa worden verwerkt tot veevoer en energie.

Daar zit ook de tweede grote besparing die de biomassavergistingsinstallatie oplevert, aldus Van der Weg: het bespaart op droogkosten. De suikerfabriek produceert in een klein deel van het jaar heel veel biomassa. Veevoer dat niet direct vers kan worden afgezet, moet worden gedroogd om het hele door jaar verkocht te kunnen worden. Nu zou dat overschot ingezet kunnen worden voor de productie van groen gas, want biomassa voor de vergistingsinstallatie kan gewoon worden bewaard in een silo. Van der Weg denkt overigens niet dat de productie van groen gas ten koste zal gaan van de productie van veevoer: "De normen voor veevoer liggen hoog waardoor we sommige restproducten niet meer via dit kanaal willen afzetten."

Nieuwsarchief