Studiedag Oogstbaar Landschap

27 mei 2010

Op dinsdag 8 juni 2010 organiseert Bio Energie Noord een studiedag met als onderwerp Oogstbaar Landschap. Over biomassa die vrijkomt bij onderhoud van landschap en ontwerpen van landschap voor bio-energie.

De natuur produceert elk jaar weer een grote hoeveelheid biomassa. De biomassa die vrijkomt bij het beheer van het landschap kan als energiebron benut worden. Dit heeft consequenties voor het beheer en de logistiek, maar ook voor het ontwerpen en de inrichting van het landschap.
Bio Energie Noord organiseerde inmiddels bijeenkomsten over het gebruik van biomassa voor Groninger en Drentse gemeenten en voor de noordelijke waterschappen. Op 21 januari werd tijdens een netwerkatelier gestudeerd op het ontwerpen van het landschap met als doel er bio-energie uit te oogsten.

• Hoe combineren we de benutting van de vrijkomende biomassa met de andere functies van het landschap?
• Hoe ziet het oogstbare landschap er uit?
• Wat zijn succesvolle voorbeeldprojecten en wat kunnen we daarvan leren?
• Hoe kunnen we benutting van biomassa in ons eigen beleid integreren?
• Wat kost het en wat levert het op?

Op 8 juni wordt dit thema bestudeerd. Deskundige sprekers delen hun kennis en met de aanwezigen worden de kansen verkend.

Dhr. F. Debets van Bio Energie Noord houdt een inleiding over energie uit het landschap.
Martin van Dijken van Dienst Landelijk Gebied geeft een terugblik op het ontwerpatelier Oogstbaar landschap van 21 januari. Andries van den Berg  van Kenniscentrum Noorderruimte spreekt over ontwerpen van energie. Welke informatie heb je als ontwerper nodig en wat leerden we al van de conferentie Grounds for Change dit voorjaar in Drenthe? Erwin Veldman van Provincie Drenthe legt een koppeling naar het Interregproject NE ND, over kansen voor duurzame energie in Nederland en Duitsland. Rogier van Dijk  van Snipperhout BV vertelt over het verwarmen van een zwembad met snoeihout.

Na de pauze worden er drie andere concrete praktijkvoorbeelden besproken:
Jan Klein Hesselink van E kwadraat advies vertelt over droogvergisten van laagwaardige biomassa zoals dat in Duitsland wordt toegepast. Jan Meijer van Landschapsbeheer Friesland spreekt over het regionaal verwaarden van biomassa met als voorbeeld de noordelijke Friese Wouden. Sandra Bos van Royal Haskoning geeft uitleg over aanbesteden en opdrachtgeven.

Tot slot volgt een discussie met vertegenwoordigers van markt en overheid. Dit alles mondt uit in conclusies en aanbevelingen voor vervolgacties in Noord Nederland.

In de pauzes presenteren bedrijven hun producten en diensten.

Datum: dinsdag 8 juni 2010
Tijd: 9.30 - 16.30 uur
Plaats: Zeegse, Golden Tulip Drenthe, Schipborgerweg 8
Kosten: geen
Aanmelding: via de website van Bio Energie Noord www.bioenergienoord.nl

 

Nieuwsarchief