Stichting Energy Valley en Agentschap NL bundelen krachten

14 apr 2011

Sinds begin 2011 werken de stichting Energy Valley en Agentschap NL nauw samen om warmteprojecten in Noord-Nederland te stimuleren: een logische krachtenbundeling. De samenwerking is bijvoorbeeld interessant voor partijen die warmte aanbieden en voor partijen die deze warmte kunnen gebruiken. Vaak hebben ze specifieke vragen over de mogelijkheden van warmte-uitwisseling. Voortaan kunnen ze hiervoor terecht bij een vast aanspreekpunt bij de stichting Energy Valley.

Energy Valley wil kennisuitwisseling bevorderen en warmteprojecten versnellen in Noord-Nederland. Hiervoor is de juiste kennis en ervaring nodig, zeker als het gaat om innovatieve projecten. 'Agentschap NL heeft deze expertise in huis en ziet een belangrijke rol om actief mee te werken aan de regionale ontwikkeling', zegt Lex Bosselaar van het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW).

Geslaagde samenwerking
'De samenwerking is geslaagd als we projecten écht een stap verder weten te brengen. Bijvoorbeeld door partijen samen te brengen rondom een goed idee en samen te zoeken naar interessante business cases voor de aanleg van warmtenetten', stelt Jako Jellema, coördinator bij Energy Valley. Als coördinator vormt hij de ‘link’ tussen beide organisaties en geeft daarmee de samenwerking gestalte.

Succesvol grootschalig warmtenet
Een grootschalig warmtenet in Coevorden is een succesvolle ontwikkeling, die Energy Valley begeleidde. Het gaat om een netwerk dat (rest)warmte transporteert naar woningen, kantoren en stoom naar productiebedrijven binnen de gemeente Coevorden. Jellema: 'Energy Valley coördineert en ondersteunt het proces naar een samenwerking tussen (publieke en private) partijen naar het realiseren van een solide business case. Ook adviseerden we over de mogelijkheid van uitrol van het warmtenet. Het is namelijk de bedoeling om nieuwe afnemers in de toekomst aan te sluiten. Daar moet bij de aanleg van het netwerk al rekening mee zijn gehouden.'

Het mooie van dit warmtenet is dat duurzaamheid en economie hand in hand gaan, vindt Jellema. In de tweede fase van het project zal ook industriële restwarmte worden ingezet. Dat levert dan een besparing op van 1,35 kiloton CO2-uitstoot per jaar, te vergelijken met de jaarlijkse CO2-uitstoot wanneer circa 5000 woningen met aardgas verwarmd worden.

Warmte op de kaart
'We timmeren hard aan de weg om ‘warmte’ op de kaart te zetten. De kennis en instrumenten van Agentschap NL kunnen we daarbij goed gebruiken', vertelt Jellema enthousiast. 'Zo organiseren we workshops over verschillende tools van het NEW die zijn in te zetten bij het ontwikkelen van warmteprojecten. Ook een instrument als de WarmteAtlas helpt ons om goed zicht te hebben op warmtebronnen in de regio en afzetmogelijkheden, want ook woning- en utiliteitsbouw staat aangegeven. We hopen komend jaar veel projecten een stap verder te brengen. De regio heeft immers veel potentie op warmtegebied.'

Interesse
Bent u geïnteresseerd in het verduurzamen van de warmtevoorziening in de Energy Valley? Bijvoorbeeld als aanbieder van restwarmte, of als gemeente? Neem dan contact op met Jako Jellema: 050 789 00 10 of via het contactformulier. Meer informatie over restwarmte is ook te vinden via de website van Energy Valley.

Bron: Agentschap NL

Nieuwsarchief