Steun Tweede Kamer voor Groen Gas Hubs brengt realisatie dichterbij

16 dec 2009

Noord-Nederland is tevreden met de motie waarmee de Minister van Economische Zaken verzocht wordt de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie (2SDE) zo snel mogelijk geschikt te maken voor Groen Gas Hubs. Op dinsdag 15 december heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter deze motie geschaard waardoor deze is aangenomen.

 

Dat is goed nieuws voor de Groen Gas Hubs. Door slim samen te werken zijn de Hubs in staat om tegen lage kosten Groen Gas te produceren, maar helaas houdt de huidige stimuleringsregeling geen rekening met dergelijke samenwerkingsverbanden. Om Groen Gas Hubs goed van de grond te krijgen zijn daarom aanpassingen in de regeling nodig. Met deze motie wordt de Minister verzocht deze aanpassingen zo snel mogelijk te realiseren.

De afgelopen maanden hebben de noordelijke bestuurders er in Den Haag intensief op aangedrongen dit voor elkaar te krijgen. Een Taskforce Groen Gas is opgericht om te zorgen dat in de Noordelijke regio alles op alles wordt gezet om grote hoeveelheden groen gas te produceren.

Voorzitter Tanja Klip van de Taskforce toont zich verheugd over deze ontwikkeling. De brede steun voor de motie is voor ons een bevestiging dat hiermee voor Noord Nederland een bijzonder kansrijke ontwikkeling is ingezet. Daarnaast valt uit gesprekken met kamerleden op te maken dat zij het van belang vinden dat een aantal Groen Gas Hubs in 2010 mag beginnen van de Minister. Dat moet dan wel binnen de mogelijkheden van de huidige SDE regeling waarbij Hubs als individuele Groen Gas producent kunnen opereren.

De stichting Energy Valley is in 2003 opgericht door overheden, bedrijven en kennisinstituten om de noordelijke energie-economie en -werkgelegenheid uit te bouwen via duurzame innovaties die aansluiten bij de regionale kansen. Hierbij ondersteunt de stichting initiatiefnemers bij de uitwerking van een projectvoorstel, het vinden van partners en het verkrijgen van toegang tot bestaande financieringsopties.

Nieuwsarchief