Steeds meer vrachtwagens in Friesland op groen gas

10 jul 2013

Het Friese afvalverwerkingsbedrijf Omrin heeft opnieuw drie vrachtwagens besteld die rijden met groen gas als brandstof. Omrin had al elf van dergelijke vuilnisauto's in Leeuwarden, Boarnsterhim, Franekeradeel, Harlingen en Terschelling. Daar komen straks vrachtwagens bij die afvalinzameling verzorgen in de gemeenten Ooststellingwerf, Littenseradiel en Menameradiel. Dat meldt het Friesch dagblad van woensdag 10 juli 2013.

Omrin tankt bij locaties van groengas-aanbieder OrangeGas in onder meer Leeuwarden, Sneek en Joure. Eind dit jaar komen daar nog locaties in Heerenveen en Oosterwolde bij. Omrin streeft ernaar de komende jaren het hele wagenpark te vervangen door voertuigen op groengas.

Groengas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit.

Bron: Friesch Dagblad

Nieuwsarchief