Staatsbosbeheer wil ‘windbossen’

21 jul 2011

Staatsbosbeheer wil de aanleg van bossen gaan combineren met de ontwikkeling van windmolenparken. Op deze manier zou het draagvlak voor de windmolenparken onder de bevolking groeien. Daarnaast kan met de opbrengst van de windenergie het onderhoud en beheer van het bos gefinancierd worden.

De Friese Milieufederatie is enthousiast over het idee van Staatbosbeheer. Het ziet kansen voor dergelijke ‘windbossen’ in Zuidoost- en Zuidwest-Friesland.

Bron: Omrop Fryslân

Nieuwsarchief