Smart Energy Solutions krijgt vergunning voor aardgaswinning

24 nov 2010

Het in Drachten gevestigde bedrijf Smart Energy Solutions (SES) heeft de vergunning van de NAM om gas te winnen bij het Friese dorp Donkerbroek overgenomen. SES heeft toegezegd zich te houden aan dezelfde overeenkomst die de NAM, de provincie Friesland en Wetterskip Fryslân in 2006 afsloten over financiële compensatie bij eventuele schade door de gaswinning. Hierdoor wordt het gebied dat onder die afspraken valt groter.

Bron: Waldnet.nl

Nieuwsarchief