Seaports Xperience Center gaat door

21 jan 2013

Seaports Xperience Center (SXC) gaat ook de komende jaren door met het promoten van (beta)technische beroepen en toekomstige carrièrekansen in de Eemsdelta. Het algemeen bestuur van deze unieke publiek-private samenwerking, waarin lokale overheden, provincie, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven zitten, heeft besloten het project voort te zetten en de financiering van SXC voor de komende jaren te borgen.

De vorige projectperiode van SXC liep op 1 januari af. De beschikbaarheid van goed opgeleid technisch personeel en een krachtige profilering van de regio blijven heel belangrijk voor de toekomst van de Eemsdelta. SXC vervult deze rol uitstekend. Overheden, onderwijsinstellingen en met name ook het bedrijfsleven (SBE) geven aan dat zij de activiteiten van SXC belangrijk vinden en vele bedrijven willen daaraan hun steentje bijdragen. Dat kan in de vorm van geld zijn, maar vooral ook in natura. Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van medewerkers en expertise. In goed overleg met SXC wordt de komende maanden vorm gegeven aan de bijdragen van het bedrijfsleven. Bijkomend voordeel is dat daarmee de bedrijven ook nauwer betrokken worden bij de activiteiten van SXC.

Resultaten SXC

SXC enthousiasmeerde de afgelopen jaren duizenden jongeren voor techniek en een toekomst in de Eemsdelta en dat is merkbaar. De behaalde resultaten en successen van SXC vormen inmiddels een stevige basis voor een doorstart voor de komende jaren. Bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat zich aanmeldt bij de school voor zeevaart, energie en productietechnologie van Noorderpoort in Delfzijl laat een stijgende lijn zien. Door diverse activiteiten in de afgelopen jaren, hielp SXC mee met het beperken van de gevolgen van vergrijzing en ontgroening van de regio door middel van:

• 16.000 bezoekers, zijnde scholieren, studenten en andere geïnteresseerden (uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs)

• 150 stagiaires en afstudeeronderzoeken onder de pararplu van SXC

• Hoogwaardig technologische Xperienceruimte waarin ervaren voorop van werken in de techniek voorop staat

• Business Talents Eemsdelta en Eemsdelta Xperience Day (HBO/WO) dat ondernemers ondersteunt in vinden en behouden van –nieuw- talent • Periodiek arbeidsmarktonderzoek Eemsdelta

• Bedrijfstakpromotie in de Xperienceruimte

• Bèta Mentality tests voor bezoekende scholieren

 • Unieke publiek private samenwerking voor specifieke projecten, waaronder een Kraansimulator

 • Activiteiten voor basisonderwijs rondom energietransitie

 • Interactieve presentaties, Xperiences en Xcursies vanaf groep 8 t/m hbo

Ambitie

Ook de komende jaren blijft SXC zich bezighouden met nieuwe initiatieven en intensieve samenwerking met bedrijven in de regio, onderwijsinstellingen, overheden en partners in het werkveld van jongeren en techniek. Dan gaat het met name over de beroepskeuzeinterventie in het voortgezet en beroepsonderwijs en technische educatie in het basisonderwijs. In de praktijk betekent dit onder andere veel (90) nieuwe stageprojecten en onderzoeksopdrachten op MBO/HBO/WO-niveau, het uitrollen van zo’n 25 SXC-lesboxen in het basisonderwijs en de verdere uitbouw van Business Talents Eemsdelta, bijvoorbeeld door het faciliteren van vraag en aanbod. De komende jaren verwacht SXC 36.000 bezoekers te ontvangen in de Xperienceruimte in Farmsum, waarvan 25.500 scholieren en studenten.

Nieuwsarchief