SNN stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor speerpuntthema’s

15 mrt 2011

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) wil in 2011 €12,5 miljoen aan subsidiegelden beschikbaar stellen voor de speerpuntthema's die deel uitmaken van het programma 'Koers Noord: op weg naar Pieken’. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van het SNN op 8 maart 2011 voorgesteld twee tenders open te stellen. Dit voorstel, inclusief de bijhorende verordening, is ter goedkeuring voorgelegd aan de Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe. 

De twee tenders zijn in feite een voortzetting van het Koers Noord-programma, dat is uitgevoerd van 2007 tot en met 2010. Dit programma is gericht op de pieken Energie, Watertechnologie, Sensortechnologie en Agribusiness en op de regionale speerpuntsectoren Life Sciences en Toerisme. Samenwerking en innovatie staan in dit programma centraal. De middelen voor deze tenders zijn afkomstig van de vrijval vanuit eerdere subsidieprogramma’s, de zogenaamde  'Transitie II- en Piekenmiddelen', en zijn niet bestemd voor individuele ondernemingen.

Loket geopend rond 22 april
Alle aanvragen voor deze tenders lopen via de Uitvoeringsorganisatie van het SNN en mogen uitsluitend worden ingediend tijdens de openstelling van het loket. De formele opening van dit loket vindt naar verwachting plaats rond 22 april. Pas na dit moment kunnen aanvragen voor de tenders worden ingediend.

In totaal €12,5 miljoen beschikbaar Voor beide tenders is een totaalbudget beschikbaar van € 5 miljoen ieder, bestemd voor de thema's Energie, Watertechnologie, Sensortechnologie, Agribusiness en Life Science gezamenlijk. Alleen voor de voorjaarstender is een extra budget beschikbaar van € 2,5 miljoen voor de sector Toerisme. Deze sector komt in het najaar niet in aanmerking voor middelen via deze weg. Het loket voor de voorjaarstender sluit op 29 april 2011 om 12:00 uur. De sluiting voor de najaarstender vindt plaats op 31 augustus 2011 om 12:00 uur.

Betrokkenheid provincies
De drie noordelijke provincies zijn bij deze tenders betrokken als werver en projectbegeleider en kunnen aanvragers helpen hun voorstellen te verbeteren. Het indienen van onrijpe, ongeschikte voorstellen wordt hiermee geminimaliseerd.

De verordening die bij deze tenders hoort, is nog niet formeel goedgekeurd door de Provinciale Staten van de drie provincies. Het gaat hierbij om de verordening die betrekking heeft op de Transitie II- en Piekenmiddelen. De conceptverordening is binnenkort in te zien op de website van het SNN (www.snn.eu). De voorwaarden voor de tenders zijn hierin opgenomen. Vooruitlopend op de goedkeuring van de Provinciale Staten zal het SNN het aanvraagformulier binnenkort online zetten.

Meer informatie op www.snn.eu

 

Nieuwsarchief