Rens Knegt nieuwe directeur Netbeheer Nederland

07 dec 2011

Begin 2012 treedt Rens Knegt aan als directeur van Netbeheer Nederland. Knegt heeft hiervoor verschillende functies binnen de energiewereld bekleed, waaronder directeur van de Business Unit New Energy en de Divisie Business to Business bij Eneco en als plaatsvervangend directeur-generaal voor Energie bij het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast is hij Vertegenwoordiger van de Nederlandse regering op Aruba geweest. Rens Knegt volgt Bart van der Cammen op, die sinds september 2009 aan het hoofd heeft gestaan van Netbeheer Nederland.

Uitdagingen
De afgelopen twee jaar heeft Netbeheer Nederland zich onder leiding van Bart van der Cammen grondig voorbereid op een zelfstandige positie. De publicatie van het rapport Net van de toekomst en de Green Deal zijn hiervan zichtbare voorbeelden. Knegt zal zich de komende jaren gaan richten op de verdere uitbouw en de versteviging van de brancheorganisatie. De netbeheerders staan de komende jaren voor aan aantal belangrijke uitdagingen. De verduurzaming van de energievoorziening, de ontwikkeling van slimme netten en de uitrol van slimme meters zijn daarvan voorbeelden. Daarnaast speelt de ontwikkeling van een marktmodel voor elektrisch vervoer en de invoeding van groen gas. Flexibilisering van de regulering is noodzakelijk om de benodigde investeringen mogelijk te maken.

Bruggenbouwer
Overheden, bedrijfsleven, energieleveranciers, consumenten en netbeheerders zullen samen vorm en inhoud moeten geven aan de verduurzaming van de energie. Rens Knegt moet dit proces mede vorm geven. Knegt heeft ruime ervaring opgedaan in vorige functies op diverse gebieden binnen de energiewereld. Daarmee is Knegt voor Netbeheer Nederland geschikt als bruggenbouwer om de ketenbenadering in de energievoorziening te bevorderen.

Maatschappelijke functie
Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. De Nederlandse energienetten behoren tot de meest betrouwbare netten ter wereld. De netbeheerders gaan door op de ingeslagen weg om de storingsduur verder terug te dringen, onder meer door te investeren in slimme netten.

Over Netbeheer Nederland
Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbedrijven. De netbeheerders hebben twee hoofdtaken: zij beheren de fysieke netinfrastructuur en zij faciliteren het functioneren van de markt. Met de veranderende energiemarkt staat de energiesector volop in de belangstelling. Actuele thema's zijn onder meer de vorming van slimme netwerken, verduurzaming van de energievoorziening, het tegengaan van energiediefstal, groen gas en de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Nieuwsarchief