Regioprojecten en innovaties op congres Energiek Ondernemen

20 mei 2010

Hoe ga je als ondernemer op de juiste manier om met energieverbruik en de transitie naar duurzame energie? Op deze en andere vragen geeft vooraanstaand trendwatcher Rob Cremers antwoord tijdens het 4e congres Energiek Ondernemen in het Noorden dat 9 juni wordt gehouden in het Euroborg Stadion in Groningen. Energiek Ondernemen is het congres voor en door ondernemers over innovaties en praktische toepassingen op het gebied van energie.

‘Grotere bedrijven vinden vaak hun weg wel op het gebied van verduurzaming en energie- en kostenbesparing, omdat ze de kennis daarvoor zelf in huis hebben. Voor kleinere ondernemingen kan dat anders zijn, terwijl energie de komende jaren steeds belangrijker wordt. Ook voor hen’, vertelt Adriaan van der Maarel, namens Essent betrokken bij de organisatie.

Programma
Om de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken, is gekozen voor een congres dat één middag in beslag neemt. Het programma start om 13.00 uur met de opening en presentatie door trendwatcher Rob Cremers, waarna verschillende groepen deelsessies volgen over vier (duurzame) onderwerpen: groen gas, smart grids, energie in de gebouwde omgeving en (rest)warmte. Na deze sessies zal plenair worden gediscussieerd over de belangrijkste uitkomsten ervan, waarna sneldichteres en cabaretière Dominique Engers het congres zal afsluiten.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.energieknoorden.nl.

Energiek Ondernemen
Energiek Ondernemen is een initiatief van Essent, Energy Valley, Rijksuniversiteit Groningen, GasTerra en VNO-NCW Noord en wordt ondersteund door MKB Noord. Vier jaar geleden constateerden deze partijen dat voorlichting van het midden- en kleinbedrijf over duurzaam energieverbruik tekortschoot en hebben toen het congres op de kaart gezet. Het jaarlijks terugkerende evenement trekt ieder jaar ongeveer 200 deelnemers die zich laten informeren over het terugdringen van energieverbruik. Ook worden ze bijgepraat over innovatieve businesskansen die praktische toepassingen van energie in hun bedrijf mogelijk maakt.

Nieuwsarchief