Regionale aanpak windenergie succesvol in Wieringermeer

21 jan 2010

Minister Cramer van VROM, de provincie Noord-Holland en de gemeente Wieringermeer gaan voor meer windenergie in de Wieringermeer. Hiertoe ondertekenden ze maandag een intentieverklaring, waarin staat dat ze samen het windplan Wieringermeer opstellen en uitvoeren. Gedeputeerde Heller ziet kansen: “Niet alleen Wieringermeer maar de Kop van Noord-Holland als geheel biedt kansen voor windenergie op het gebied van productie, infrastructuur en kennis. De provincie wil deze uitdaging gezamenlijk oppakken. Zij coördineert een regionale aanpak en stelt hiervoor financiën, expertise en capaciteit beschikbaar.”

Het Windplan Wieringermeer staat voor herstructurering en capaciteitsuitbreiding van windenergie. Meer energie met minder molens. De uiteindelijke omvang van het windplan hangt af van de beschikbare ruimte, de opgave en de ambitie. Streven is circa 200-400MW opgesteld vermogen, voldoende om 200.000 huishoudens te voorzien van stroom. Het windplan wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2010 vastgesteld door de gemeenteraad.

Bron: Provincie Noord-Holland

Nieuwsarchief