Rapport: goed gebruik van biomassa

14 mei 2010

De inzet van biomassa in de staalsector, de elektriciteitssector, de chemie en mestvergisting scoort goed. In de transportsector gaat het (nog) niet goed. Aldus een rapport van CE Delft.

Biomassa kan in verschillende sectoren gebruikt worden om economie te verduurzamen. Duurzame biomassa is echter beperkt beschikbaar. Het is daarom zaak om biomassa juist daar in de economie in te zetten waar het de meeste meerwaarde heeft. Met name de inzet van biomassa in de staalsector, de elektriciteitssector, de chemie en mestvergisting scoort goed. De huidige inzet van biomassa in de transportsector (1e generatie) scoort niet goed. Op de langere termijn is te verwachten dat ook bredere inzet van biomassa in de gassector en tweede generatietechnieken voor transport interessante opties kunnen worden.

De daadwerkelijke inzet van biomassa wordt zeer sterk bepaald door overheidsbeleid. Op dit moment stuurt de overheid biomassa naar de energie- en transportsector middels subsidies en verplichtingen. Vanuit een ’goed gebruik’-gedachte zou het verstandig zijn om ook de inzet van biomassa in de staalsector en de chemiesector mee te nemen in het beleid en minder te focussen op korte termijn inzet in het transport.
 
In het project is een eerste verkenning gedaan van beleidsopties die het level playing field voor biomassasectoren verbeteren. Meest kansrijke lijken op termijn een set van duurzaam verplichtingen voor alle relevante sectoren in Europa of een set van CO2-normen per product voor alle relevante sectoren. Een subsidiesysteem voor alle biosectoren zoals nu geldt voor bioelektriciteit wordt in andere sectoren gezien als ongewenst en onhaalbaar.

CE Delft heeft de analyse gemaakt in opdracht van Platform Groene Grondstoffen en Platform Nieuw Gas en met medewerking van Platform Duurzame Elektriciteit.

Bron:
CE Delft, 12 mei 2010

 

Nieuwsarchief