Raamovereenkomst DNV KEMA met Duitse windprojectontwikkelaar SoWiTec

02 okt 2012

De Duitse windprojectontwikkelaar SoWiTec Development GmbH & Co. KG (SoWiTec) heeft ter verdere ondersteuning van haar mondiale ambities een raamovereenkomst gegund aan energiekennisbedrijf DNV KEMA Energy & Sustainability. De overeenkomst voorziet in de levering van diverse windenergiediensten door DNV KEMA ten behoeve van twintig tot vijftig voorgestelde windenergieprojecten in Brazilië, Argentinië, Chili, Mexico, Peru, Uruguay en Rusland – onder meer op het gebied van projectontwikkeling, technische ondersteuning, third party expertise en projectmanagementondersteuning. Het hoofdkantoor van SoWiTec is gevestigd in Sonnenbűhl in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Het bedrijf is actief in diverse markten over de hele wereld.

"De wereldwijde aanwezigheid en ervaring van DNV KEMA in diverse opkomende markten zoals Brazilië sluiten goed aan bij de internationale ambities van SoWiTec," aldus Jens Goesswein, die verantwoordelijk is voor de windenergiediensten van DNV KEMA in Duitsland. "Ons team zal op lokaal niveau nauw met SoWiTec samenwerken en hen alle ondersteuning bieden die ze nodig hebben tijdens de gehele projectontwikkeling, bouw en operatiecycli van de windparken."

De diensten van DNV KEMA aan SoWiTec bieden ondersteuning bij de projectfinanciering. Ze omvatten onder meer de verificatie en rapportage van windmetingen, verificatie van wind- en energieopbrengsten, en technische due diligence. "Kort gezegd gaan we op diverse fronten met SoWiTec samenwerken. DNV KEMA zal verschillende elementen beoordelen zoals de ontwerpbasis van de windturbines, de windturbinetorens, het elektrische distributiesysteem en onderstation, aanvullende elektriciteitstransmissienetten en elektriciteitsverbindingen met energiebedrijven. Daarnaast zullen we de funderingen bekijken om vast te stellen of het ontwerp is uitgevoerd conform de geldende normen, standaarden en geaccepteerde praktijken binnen de windenergiesector," voegt Jens Goesswein eraan toe.

De raamovereenkomst is formeel bekendgemaakt tijdens het Husum Wind Event in Duitsland, een vakbeurs voor de mondiale windenergiesector. Harald Rudolph, Managing Director en COO van de SoWiTec Groep: "Met DNV KEMA heeft SoWiTec een uitstekende partner aangetrokken ter ondersteuning van onze windenergieprojecten gedurende het hele ontwikkelingsproces. Vanwege de ervaring van DNV KEMA op het gebied van duurzame energie, vooral in Latijns Amerika, verwachten we een waardevolle en langdurige samenwerking. We kijken uit naar een veelbelovend partnerschap.’

"We zijn zeer verheugd dat SoWiTec deze raamovereenkomst aan ons heeft gegund,’ aldus Kevin Smith, wereldwijd verantwoordelijk bij DNV KEMA voor diensten op het gebied van duurzame energie. "DNV KEMA beschikt over unieke kwalificaties om tegemoet te komen aan de doelstellingen van SoWiTec, dankzij onze diepgaande ervaring met een breed scala van diensten op het gebied van windenergie en onze wereldwijde aanwezigheid. We hebben al op veel plaatsen in Latijns Amerika gewerkt en begrijpen welke uitdagingen de financiering van windprojecten met zich meebrengt. We spelen in op de behoeften van projectontwikkelaars, investeerders en kapitaalverschaffers, en zijn tegelijkertijd ook goed bekend met de prestaties van windturbines die samenhangen met allerlei windturbinemodellen. SoWiTec kan van onze ervaring profiteren en we zien er dan ook naar uit om op een veilige en duurzame manier een bijdrage te leven aan het realiseren van hun ambities."

Over DNV KEMA Energy & Sustainability Met ruim 2300 deskundigen in meer dan 30 landen wereldwijd zet DNV KEMA Energy & Sustainability zich in om de wereldwijde transitie naar een veilige, betrouwbare, efficiënte en schone energietoekomst te bevorderen. Met een geschiedenis van bijna 150 jaar, zijn wij gespecialiseerd in geavanceerde, innovatieve oplossingen op het gebied van business & technische consultancy, testen, inspecties & certificatie, risicomanagement, en verificatie. Als objectief en onpartijdig energiekennisbedrijf adviseren en ondersteunen we organisaties in de energiewaardeketen: producenten, leveranciers & eindgebruikers van energie, fabrikanten van apparatuur, overheidsinstanties, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties. DNV KEMA Energy & Sustainability is onderdeel van DNV, een onafhankelijke, mondiale dienstverlener om risico's te beheersen. DNV heeft ruim 10,000 medewerkers in meer dan 100 landen. Ga voor meer informatie over DNV KEMA Energy & Sustainability naar www.dnvkema.com.

Nieuwsarchief