Provincies garanderen ruimte voor 6000 Megawatt aan windenergie

04 feb 2013

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) gaat samen met de ministers Kam van Economische Zaken en Schultz van Infrastructuur en Milieu nog voor het nieuwe jaar gebieden voor windmolenparken aanwijzen. Op die windmolenparken moeten voor 6000 Megawatt aan windturbines komen en daarmee kunnen in 2020 zo’n vier miljoen huishoudens worden voorzien van windenergie.

De ministers Kamp en Schultz zijn blij met de afspraken, die er in voorzien dat de windmolenparken komen in gebieden waar zoveel mogelijk draagvlak is. Minister Kamp wil tegen zo laag mogelijke kosten 16% duurzame energie in 2020 realiseren en kijkt daarom naar de goedkoopste vormen van duurzame energie. ‘Dan kom je onder meer uit bij windmolens op land.' Volgens minister Schultz heeft het IPO zijn verantwoordelijkheid genomen. ‘Ik ben blij dat de 6000 Megawatt wind op land nu gegarandeerd wordt. Hiermee zetten we een stap voorwaarts om Nederland duurzamer te maken.'

De provincie Drenthe ziet het akkoord als uitgangspunt voor de Gebiedsvisie Windenergie. Afgesproken is dat als de provincies zelf geen gebieden aanwijzen, het Rijk mag ingrijpen. De ministeries streven ernaar om in 2020 voor 16 procent aan  samen met de provincies komende vier maanden hoe nog meer duurzame energie kan worden opgewekt. Daarbij wordt gezocht naar een energiemix die ruimtelijk aanvaardbaar is en economisch het meest oplevert.

De provincies moeten voor het einde van het jaar de eerste gebieden met een potentieel voor 5.715 Megawatt ruimtelijk vastleggen. Na 1 mei 2013 maken de provincies ook voor het resterend benodigde vermogen aan windenergie ruimtelijke reserveringen, inclusief de ontbrekende 285 megawatt.

Bron: Blik op Nieuws

Nieuwsarchief