Provincie Groningen wil RWE ‘verleiden en overtuigen’ meer biomassa te verstoken

07 sep 2011

De provincie Groningen is niet bij machte om RWE dwingend op te leggen om minder steenkool te verstoken in de in aanbouw zijnde centrale in de Eemshaven. Maar wel wil de provincie Groningen RWE ‘verleiden en overtuigen’ om meer biomassa bij te stoken. Dat zei dinsdagavond gedeputeerde Wilma Mansveld (PvdA) tijdens een discussie in de Statencommissie Omgeving en Milieu.

In de Statencommissie werd geen oordeel geveld over het verlenen van een gedoogvergunning. Daarover zal tijdens een plenaire vergadering van Provinciale Staten op 28 september verder worden gesproken.

Volgens gedeputeerde Mansveld heeft RWE al aangegeven de ambitie te hebben in de nieuwe centrale tenminste tien procent biomassa bij te stoken en de ambitie te hebben dat percentage te verhogen. Volgens de gedeputeerde zijn er gesprekken tussen de provincie en RWE over economie en ecologie, en daarin probeert de provincie RWE te overtuigen minder steenkool te verstoken.

Ook herinnerde de gedeputeerde er aan dat RWE van plan is om onderzoek te doen naar de afvang en opslag van CO2, in eerste instantie op zee. Maar ook doet RWE testen met CO2 afvang in de Amercentrale.

Bron: Persbureau Tammeling

Nieuwsarchief