Provincie Groningen start proef met vergisting van bermgras tot biogas

29 mei 2009

Gedeputeerde Marc Jager van de provincie Groningen en wethouder Annet van der Hoek van de gemeente Ten Boer geven op donderdag 4 juni 2009 de officiële aftrap voor een proef met vergisting van bermgras tot biogas. De aftrap vindt plaats vanaf 13.30 uur op de locatie van het steunpunt van de provincie Groningen langs de N360 bij Garmerwolde. Met de proef onderzoekt de provincie de kwaliteit van bermgras als co-vergister.

De provincie Groningen beheert verschillende openbare terreinen, waaronder de bermen langs de provinciale wegen en kanalen. De provincie maait de bermen jaarlijks een of twee keer om ze in goede staat te houden. Het bermmaaisel wordt vervolgens vervoerd naar een composteerder en verwerkt tot compost. Daarbij komt CO2 vrij, dat aan de lucht wordt vrijgegeven. Een ander nadeel van de huidige verwerking is dat er relatief hoge kosten verbonden zijn aan het aanbieden van het gras aan de composteerder.


De provincie start dit jaar een proef waarbij het bermmaaisel op een andere manier wordt verwerkt: als co-vergister bij mestvergisting. Hierbij wordt mest samen met andere biomassa bij een temperatuur van 39 graden vergist tot methaangas, oftewel biogas. Dit gas heeft eigenschappen die sterk lijken op die van aardgas. Het is dan ook geschikt om te gebruiken in een motor, waarmee een generator kan worden aangedreven die elektriciteit produceert. Landbouwers gebruiken het restant van de vergisting, het digestaat, om als meststof over het land uit te rijden.

Voor de kwaliteit van het digestaat bestaan strenge kwaliteitseisen.De provincie onderzoekt nu of bermmaaisel geschikt is als co-vergister. De beoogde voordelen: de opbrengst van biogas, een herbruikbaar digestaat, een verminderde CO2-uitstoot en lagere verwerkingskosten.

In de provincie staan acht mestvergistinginstallaties; één daarvan staat bij Prins VOF in Lellens. Dit bedrijf is partner in de proef van de provincie – samen met Kennisinstituut Alterra uit Wageningen en gemeente Ten Boer. De proef concentreert zich op drie wegen rondom Lellens: de Eemshavenweg (2N46), de oude Rijksweg van Groningen naar Delfzijl (2N360) en de Boersterweg (2N993). Door het maaisel van deze wegen te gebruiken, ontstaat een regionale cyclus van organisch materiaal die de inwoners van de provincie bovendien energie oplevert.

Nieuwsarchief