Provincie Groningen presenteert actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid

27 mei 2013

De provincie presenteert op woensdag 29 mei het actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid, dat is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Delfzijl, Oldambt en De Marne. In de Voorjaarsnota 2013 hebben Gedeputeerde Staten 30 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het plan, dat als doel heeft om een extra impuls te geven aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Noord (Oost) Groningen.

De gemeentes hebben ook uitvoeringsprogramma's opgesteld voor een extra impuls aan de leefomgeving. Zo wordt de centra van Delfzijl en Winschoten verbeterd en wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling/transformatie van Lauwersoog en de uitvoering van het woon- en leefbaarheidsplan van De Marne.

Het actieprogramma moet ervoor zorgen dat het in deze regio ook in de toekomst prettig wonen en werken is. De provincie heeft ervoor gekozen dit te doen door extra te investeren in twee kernen met een (boven)regionale functie: Winschoten en Delfzijl, en in een gemeente met een bijzondere opgave: De Marne.

Gedeputeerde Staten hebben in de Voorjaarsnota 30 miljoen euro uitgetrokken voor het Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid voor Winschoten, Delfzijl en De Marne. Dit geld komt bovenop de al beschikbare middelen voor de Eemsdelta en de leefbaarheid in de krimpgebieden.

Nieuwsarchief