Provincie Frysl

06 jan 2010

De provincie Fryslân heeft voor 2009 haar CO2-uitstoot in kaart gebracht en gecompenseerd. Het gaat om compensatie van onder andere aardgasverbruik, papiergebruik en fossiel brandstofgebruik. In provincieland loopt Fryslân hiermee voorop. Het gaat om bijna 1700 ton CO2-uitstoot, dat met ruim  25.000 euro wordt gecompenseerd. Hiermee heeft de provincie een goede start gemaakt met haar voornemen om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken en om per 2011 volledig duurzaam in te gaan kopen.
Bron: Provincie Fryslân
Nieuwsarchief