Provinciale proef met duurzaam groenbeheer: biogas uit bermgras in Groningen

11 sep 2009

De nieuwe groentjes van het Fivelcollege in Delfzijl doen hun naam eer aan. Op maandag 14 september nemen 113 vmbo-brugklassers, uitgerust met prikstokken, de berm langs de provinciale weg N997 (2Hogelandsterweg) te grazen. De prikactie is onderdeel van de campagne ‘Een schone berm geeft energie’. De campagne draait om een proef van de provincie Groningen om bermgras te verwerken tot biogas. Dat levert namelijk minder CO2-uitstoot en kostenbesparingen op.

‘Gooi geen afval in de berm!’ Die oproep doet de provincie niet alleen aan scholieren, maar aan al haar inwoners via (2abri)posters, borden langs de N360 en N46 en de website www.schoneberm.nl. Schoon bermgras is nodig om zoveel mogelijk biogas te kunnen produceren. Dat gebeurt door het gras te vergisten. Zwerfafval kan extra slijtage aan de vergistingsinstallatie en storingen in het vergistingsproces veroorzaken. Bovendien kan afval het restant van de vergisting, het digestaat, vervuilen. Dat kan daardoor niet worden hergebruikt als meststof. Alleen een schone berm geeft dus energie. Zo slaat de provincie twee vliegen in één klap: een schonere omgeving én een beter klimaat. En daar helpen de brugklassers van het Fivelcollege aan mee. Ze vervullen hiermee een deel van hun maatschappelijke stage.

De proef met het vergisten van bermgras is gestart in juni 2009 en loopt tot januari 2010. Uit een voortgangsrapportage van kennisinstituut Alterra blijkt, dat bermgras mogelijk kan bijdragen aan de biogasproductie. De berekende potentiële biogasopbrengst is hoger dan wanneer alleen dierlijke mest wordt vergist. Wat de daadwerkelijke kwaliteit van het biogas en het digestaat is, moet nog blijken uit de vergisting. Die start medio september 2009 en duurt honderd dagen.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief