Proef met compressor op gaswinningslocatie Slochterenveld

27 mrt 2013

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) plaatst op de gaswinlocatie Schaapbulten bij Delfzijl bij wijze van proef een compressor. Omdat het Slochterenveld steeds leger wordt, neemt de druk waaronder het aardgas naar buiten komt af. De compressor moet ervoor zorgen dat het gas toch onder de juiste druk de leidingen ingaat.

De winlocatie Schaapbulten zal tijdens het installeren van de compressor enige maanden buiten gebruik zijn. Als de proef een succes is, zullen waarschijnlijk ook ander winlocaties met een dergelijke compressor worden toegerust.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief