Prijsvraag voor toekomstvisie Noord-Nederland

26 sep 2012

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen stellen gezamenlijk een nieuwe ruimtelijke economische visie op. Deze zogenaamde Noordervisie 2040 komt tot stand met inbreng van inwoners en deskundigen. Zij kunnen meedoen aan een prijsvraag waarin zij aangeven hoe zij de toekomst en kansen van het Noorden zien.

Welke kant moet het op met de ondernemers? Hoe gaan we om het milieu, klimaat en bereikbaarheid? Hoe richten we de ruimte in? De drie provincies nodigen inwoners en deskundigen uit voor het geven van hun visie hierop. De bestaande Strategische Agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 loopt af. Deze moet worden vernieuwd om beter aansluiting te krijgen op landelijke en Europese agenda’s en bijbehorende subsidiemogelijkheden. De Noordervisie leidt tot een nieuwe uitvoeringsagenda voor de periode 2013- 2020 waarbij een doorkijk wordt gemaakt naar 2040.

Meedoen

Het project start vandaag met twee prijsvragen; één voor inwoners van Fryslân, Drenthe en Groningen en één voor deskundigen. De provincies vragen aan deskundigen een essay van maximaal 5000 woorden te schrijven die het Noorden in het jaar 2040 verbeeldt. In de prijsvraag voor inwoners vragen de drie provincies om een persoonlijk verhaal van maximaal 400 woorden waarin concrete ideeën worden beschreven die nu al bijdragen aan een betere toekomst van Noord- Nederland. Voor beide prijsvragen zijn waardecheques te winnen die men kan inzetten om het ingediende idee te helpen realiseren. Meedoen aan de prijsvraag kan tussen 4 september en 14 oktober 2012. Meer informatie hierover is te vinden op www.noordervisie2040.nl.

Planning

Het project loopt van september 2012 tot en met juni 2013. De eerste fase duurt tot en met januari 2013. Deze is gericht op het verzamelen van inzichten en informatie. Maar ook het voeren van discussies en uitwerken van ideeën vanuit de samenleving horen erbij. In de tweede fase, die loopt tot juni 2013, werken de drie provincies deze informatie gezamenlijk uit in de visie.

Nieuwsarchief