POWERFARM

04 jun 2008

Mei, 2008
Van: Ingrepro Energy, Wim Zegers.
Ingrepro is gevestigd in Borculo Gelderland. Het bedrijf heeft een leidende positie in Europa op het gebied van algenkweektechnologie. Het bedrijf is sinds 2000 succesvol actief op het gebied van het kweken van algen en de verwerking van de geproduceerde bio massa tot waardevolle micro ingrediënten voor ondermeer de food en feed industrieën. Ingrepro heeft een uitgebreid onderzoeksprogramma gericht op het optimaliseren van het productieproces, het voortbrengingsproces is HACCP gecertificeerd en Ingrepro is geregistreerd bij de VWA (2Voedsel en Waren Autoriteit).
Ingrepro gaat de potentie van algen inzetten op het gebied van de verwerking van (2organische) reststromen. Hiertoe is het concept PowerFarm® ontwikkeld. PowerFarms® zijn plants waarin deze reststromen met behulp van algenkweek worden ge-upcycled (2opgewerkt) naar energie en waardevolle biomassa.
Door de uitrol van het concept wordt de verduurzaming van de Nederlandse samenleving mogelijk door het winstgevend inzetten van algen bij de verwerking van reststromen. Er wordt allang gewerkt aan cradle to cradle concepten. De Powerfarm heeft de potentie om grootschalig kringlopen te sluiten, vies water schoon te maken en op grote schaal CO2 vast te leggen. Het concept is economisch rendabel; iedere stap in het proces is winstgevend.
Gegeven het belang van het vinden van een oplossing voor de reststromen- problematiek, gegeven het belang van hoogwaardige nieuwe voeder- en voedselproducten, gegeven het belang van het nuttig gebruiken van het beschikbare landbouwareaal en gegeven het belang van het sluiten van kringlopen kan het Powerfarm concept worden beschouwd als een speerpunt in het realiseren van de ambitie om de Nederlandse samenleving een duurzame impuls te geven.
De potentie van algen
Algen zijn zeer efficiënte groeiers; de opbrengst per hectare is tot 10 keer zo hoog als traditionele gewassen. De maximale opbrengst kan oplopen tot 120 ton / droge stof / ha (2en mogelijk nog hoger). Omdat marginale gronden kunnen worden gebruikt is er geen concurrentie met traditionele gewassen. Algen kunnen groeien onder extreme condities (2lees: in vies water) en hebben een groot reinigend vermogen. De biomassa bevat relatief veel waardevolle elementen als onverzadigde vetzuren (2EPA, DHA, Omega 6 and Omega 9), vitamines, kleurstoffen en dergelijke. Door de juiste algensoort te kiezen kan de kwaliteit van de biomassa worden afgestemd op de vraag. De mogelijkheden voor de inzet van algen in feed- en foodketens, de plantenvoeding, de aquacultuur, als leverancier van energie, maar ook als feedstock voor de chemische industrie zijn gigantisch. Al deze aspecten dragen bij aan de grote potentie van algen als gewas.
Het concept Powerfarm
In een Powerfarm worden organische (2feed en food) reststromen omgezet in energie en waardevolle biomassa:
{mosimage}
Kenmerken van het concept:
•    Exploitatie van de synergie tussen een bioreactor (2zoals vergister) en algenkweek;
•    Cradle to cradle (2afval is voedsel);
•    Closed loop oplossing: Met alleen reststromen als input productie van waardevolle producten;
•    Lokale aanbod en vraag factoren bepalen de omvang en opzet (2smart sizing)
•    Positieve CO2 balans;
•    Vuil water wordt door inzet van algen gezuiverd;
•    Stil en reukloos;
•    Economisch rendabel.
Het concept sluit bijzonder goed aan op de locale behoeftes aan meer zelfvoorzienendheid en het nuttig inzetten van afval /reststromen (2up-cyclen).
De economische potentie:
Het Powerfarm concept maakt het mogelijk om tegen een zeer lage kostprijs algen te kweken door de inzet van reststromen.
Iedere stap in het proces draagt positief bij aan het resultaat. De financiële onderbouwing is robuust. De levensvatbaarheid, van het concept, ook (2of met name) op de langere termijn, wordt geschraagd door de stijgende voedsel- en energieprijzen. Daarnaast sluit het concept aan op de groeiende behoefte aan zelfvoorzienendheid. Het concept biedt volop mogelijkheden voor het verduurzamen van ketens en sectoren.
Uitrol
Bij de uitrol van Powerfarms worden een drietal markten onderscheiden:
1.    Agrarische markt
2.    Overheden (2met name gemeentes) en waterzuivering
3.    Industriële bedrijven
De doelstelling is om voor het einde van het jaar een drietal implementaties gerealiseerd te hebben. De verdere vooruitzichten in ieder van deze segmenten zijn zeer veelbelovend.
Bij de uitrol kijken we met projectpartners naar de mogelijkheden van de inzet van de biomassa in Feed en Food ketens. Daarnaast wordt in de eerste implementaties ruimte gereserveerd (2zowel financieel als qua technologie en capaciteit) voor het uitvoeren van proefnemingen gericht op de optimalisatie van het proces. Hierbij gaan we uit van het principe ontwikkelend investeren: niet alleen onderzoeken en evalueren. Iedere stap moet haalbaar zijn, maar ook de potentie bieden om verdere groei te versnellen.
Samen met ondermeer de WUR wordt gewerkt aan het opzetten van een parallel onderzoeksprogramma naar middellange termijn vernieuwingen. Ingrepro heeft in het verleden al veel geïnvesteerd en wil dat ook in de komende jaren blijven doen. Naast voortdurende efficiëntie verbeteringen in de keten wordt vooral ook gekeken naar emerging new applications.
Ingrepro heeft samenwerkingsverbanden met gerenommeerde partners voor de ontwikkeling van PowerFarms®. Deze veelal lokale partners hebben allen een track record in de bio vergisting en/of proces engineering. In deze samenwerkings-verbanden wordt knowhow van duurzame energie opwekking gecombineerd met engineering en projectmanagement kennis. De doelstellingen van deze samenwerkingsverbanden is het ontwikkelen van kennis gericht op het optimaliseren van het proces.
Vernieuwend
Het concept en de verdere uitwerking hiervan is vernieuwend omdat het uitgaat van een nieuwe manier van het kijken naar biomassa ketens. Bestaande processen en oplossingen worden op een innovatieve manier aan elkaar geknoopt waarbij wordt uitgegaan van het exploiteren van de waarde die in reststromen ligt opgesloten. Bij de uitrol wordt uitgegaan van het principe ontwikkelend investeren waarbij ervaringen uit de praktijk direct worden gebruikt om het proces te verbeteren. Onderdeel van de implementatie is het samen zoeken met de projectpartners naar toepassingsmogelijkheden voor de geproduceerde biomassa.
De Nederlandse samenleving (2maar ook de rest van Europa en de wereld) heeft veel belang bij het vinden van een oplossing voor de reststromenproblematiek. De situatie op de voedselmarkt noopt ons tot het kijken naar nieuwe voeder- en voedselproducten en -concepten. Het Powerfarm concept stelt ons in staat om kringlopen te sluiten en de Nederlandse samenleving een duurzame impuls te geven.
Nieuwsarchief