Overheid financiert opleidingen Renewable Energy en Advanced Sensor Applications

10 okt 2013

Het Ministerie van Onderwijs gaat twee technische masteropleidingen van de Hanzehogeschool Groningen financieren. Het gaat om de wo-masteropleiding European Master in Renewable Energy en om de hbo-masteropleiding Advanced Sensor Applications.

De wo-masteropleiding ‘European Master in Renewable Energy’ leidt studenten op om de groeiende vraag naar duurzame energie te stroomlijnen en te besturen. Deze masteropleiding is het enige internationale programma op gebied van hernieuwbare energie en wordt verzorgd door universiteiten en hogescholen in Nederland, Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en Griekenland. De Hanzehogeschool Groningen is in september 2012 met de masteropleiding gestart.

De hbo-masteropleiding Advanced Sensor Applications is gespecialiseerd in sensortechniek.
Denk hierbij aan nieuwe toepassingen in bijvoorbeeld de zorg, energie, milieu, sport of industrie. De opleiding is het vervolg op de zojuist door de NVAO als ‘goed’ geaccrediteerde bacheloropleiding Advanced Sensor Applications, die deze weektevens het kwaliteitszegel van de Keuzegids Voltijd Opleidingen 2014 ontving.

Bron: Hanzehogeschool

Nieuwsarchief