Orgaworld: Gft-afval wordt groen gas in Drachten

20 sep 2010

Orgaworld is een innovatief en sterk groeiend bedrijf op het gebied van organische reststoffenrecycling en energie. Zij richt zich op de transitie van reststromen in eindproducten zoals energie, brandstoffen en landbouwproducten.

In Drachten verwerkt Orgaworld het GFT afval uit Fryslân.Dit gebeurt in een aërobe composteringsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 75.000 ton per jaar. De milieuvergunning biedt, buiten de mogelijkheid van het verwerken van GFT uit huishoudens, ook ruimte voor de verwerking van organische reststromen in brede zin.

Orgaworld heeft ruime ervaring in het produceren van biogas uit GFT en organische reststromen. Orgaworld onderzoekt samen met Kiwa Gas Technology voor haar locatie in Drachten hoe biogas uit Gft-afval op efficiënte wijze naar groen gas opgewaardeerd kan worden. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas maar is hernieuwbaar en draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Naar verwachting kan Orgaworld op deze locatie zo’n 3 miljoen kubieke meter groen gas per jaar produceren. Dat is voldoende om 2.000 huishoudens van gas te voorzien. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om op deze locatie samen te werken met anderen. Bijvoorbeeld door de uitwisseling van gas en/of warmte, dat lokaal kan worden ingezet. Een warmtenet voor huishoudens is al genoemd, maar een tankstation voor groen gas is ook denkbaar.

Een andere samenwerking is mogelijk door het opwaarderen van biogasstromen naar groen gas van derden om deze op het aardgasnet te voeden. Biogas ontstaat namelijk ook bij mestvergisting en rioolwaterzuivering. Biogas kan via leidingen vervoerd worden naar een centraalpunt om daar opgewaardeerd te worden. Na opwaardering kan het in het aardgasnet worden ingevoed. Zo kan hier mogelijk een Groen Gas Hub ontstaan. Een Groen Gas Hub is een grootschalige productie-installatie voor groen gas waarbij meerdere biogasproducenten samenwerken.

Eind dit jaar worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de GasTerra Impuls regeling, de stichting Energy Valley, de A7 zone Landstad Fryslân en de gemeente Smallingerland.


Meer informatie over dit project is te krijgen via Stefan van den Hark van Orgaworld.
T: +31 (0) 73 687 2600
E: s.vandenhark@orgaworld.nl

Nieuwsarchief