OrangeGas tekent 10-jarig contract met HVC voor 3 miljoen euro

02 mei 2013

Zeven inzamelwagens van afvalverwerker HVC krijgen energie van Groengas OrangeGas en afvalverwerker HVC uit Dordrecht zijn een 10-jarig-contract overeengekomen om een Groengas-vulpunt te realiseren op het eigen terrein van HVC in Dordrecht. Met de ondertekening van het contract is een bedrag van 3 miljoen euro gemoeid.

Na een aanbestedingstraject is gekozen voor OrangeGas als leverancier van Groengas. ‘Groot pluspunt van OrangeGas is dat zij flexibel zijn’, aldus projectleider Nico Groen. ‘We starten in Dordrecht met zeven inzamelvoertuigen die gaan rijden op Groengas. Dat aantal wordt in de loop van de tijd uitgebreid naar 28 wagens. We starten dus met de afname van een beperkt volume gas, maar OrangeGas kan de levering opvoeren naarmate de vraag naar groen gas groter wordt’.

Naar verwachting wordt het tankstation bij en voor HVC over ongeveer twee maanden in gebruik genomen. 'Onderzoek toont aan dat het rijden op Groengas concrete effecten heeft op de luchtkwaliteit: sterk verminderde fijnstof en NOx concentraties. Daarnaast is het rijden op Groengas ook nog eens heel aantrekkelijk voor je portemonnee. Wij zijn heel blij dat we door de langdurige samenwerking met HVC weer een flinke stap voorwaarts hebben gezet ten aanzien van de duurzame mobiliteit in Nederland', aldus Pelle Schlichting, directeur OrangeGas.

HVC

HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 48 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC zich, behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement, sterk op de verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende gemeenten en nu dus ook op de verduurzaming van de wagenparken.

OrangeGas

OrangeGas realiseert en exploiteert Groengas-vulpunten door heel Nederland. OrangeGas is opgericht in 2008 door zwagers Marcel Borger en Pelle Schlichting, vanuit de ambitie een wezenlijke bijdrage te leveren aan de duurzame mobiliteit in Nederland. In juni 2009 werd het eerste Groengasvulpunt geopend in Steenwijk. Met een gemiddelde van 1 nieuw vulpunt per maand is OrangeGas de snelst groeiende “nieuwkomer” in de markt van duurzame mobiliteit. OrangeGas levert 100% Groengas en is hiermee koploper in de markt.

Nieuwsarchief