Op weg naar 1200 electrische auto's en boten in Fryslan

27 mei 2010

Eind 2012 rijden er 500 elektrische auto’s en varen er 700 elektrische boten in Fryslân. Dinsdagmiddag 25 mei 2010 ondertekenden de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, Liander, Essent, ProRail, NOM, NHL Hogeschool, Energy Valley en Stifting Elektrysk Farre Frylân een samenwerkingsovereenkomst.

Door aankoop van eigen auto’s, aanleg van een infrastructuur en acties met proefritten willen de samenwerkingspartners deze doelen bereiken. De samenwerking draagt ook bij aan de werkgelegenheid en kennisontwikkeling rondom duurzame mobiliteit.

De eerste actie van de samenwerkingsovereenkomst is het opzetten van een projectorganisatie. Deze zorgt voor de noodzakelijke versnelling en onderlinge afstemming van alle activiteiten. ‘We willen in Fryslân koploper zijn. Samenwerken is een noodzakelijke stap om meters te maken. Zelf hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie. De provincie Fryslân is de eerste provincie met twee volledige elektrische dienstauto’s,’ geeft gedeputeerde Piet Adema aan.

Economische ontwikkeling
Ongeveer 85 mensen moeten eind 2012 werkzaam zijn op dit thema. ‘Economie en milieu kunnen heel goed samengaan’, zegt Isabelle Diks, wethouder milieu van de gemeente Leeuwarden. Ze noemt als voorbeeld de aankoop van twee elektrische taxi’s die nu door taxibedrijf Kijlstra worden ingezet. Ook is onlangs door de gemeente een bedrijfspand aangekocht. Het huisvest het onlangs in Leeuwarden gevestigde bedrijf Novolectriq, dat elektrische auto’s en aandrijvingen ontwikkelt. Dat is mogelijk doordat zich een thuismarkt ontwikkelt in een ambitieuze regio.

Siem Jansen van de NOM ziet dat mobiliteit en daarbij betrokken bedrijvigheid wereldwijd een trekker is van innovatie en werkgelegenheid. ‘Verdergaande uitrol van elektrische mobiliteit zorgt voor nieuwe, schone(re) oplossingen voor de transportbehoefte van mensen en goederen en kan de ‘oude economie’ een impuls geven. Daar kan ons bedrijfsleven zeker een rol in spelen. Kijk alleen al naar de vooruitgang die bij elektrisch varen op zonenergie wordt geboekt.’

Infrastructuur
Voor auto’s en boten dienen eind 2012 ruim 800 laadpunten te worden geplaatst. Naast de huidige vijf normale oplaadpunten is vorige week in Leeuwarden Europa’s eerste snellaadstation voor elektrische voertuigen onthuld. ‘Een mooi voorbeeld van publiekprivate samenwerking’, zegt Kjell Biezen, manager Essent Electric Transportation. ‘ProRail stelt graag haar distributienet ter beschikking voor oplaadfaciliteiten rondom stations en verwacht haar kennis van elektrische mobiliteit flink in te kunnen zetten in deze samenwerking’, stelt Arnaud van der Sluis, Programmamanager Elektrisch Rijden bij ProRail.
Nancy Kabalt, directeur Klant en Markt, Liander, vertelt dat elektrisch vervoer in de toekomst een behoorlijke impact kan hebben op het elektriciteitsnet. ‘Daarom zijn wij als netbeheerder al in een vroeg stadium actief hiermee bezig. Wij willen mensen die elektrisch gaan varen en rijden zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doen wij door in onze regio’s – vaak samen met andere partijen – te werken aan oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s. En nu dus ook voor elektrische boten.’

Kennisontwikkeling vanuit jachtbouw
Kennis over elektrische mobiliteit dient ontwikkeld en geborgd te worden. De NHL Hogeschool heeft deze rol op zich genomen. Jan Steenmeijer, directeur techniek, droomt van een E Expertise centrum aan de Ee: ‘Studenten en bedrijven die samenwerken om met zonne-energie boten en auto’s te laten varen en rijden. We hebben al veel kennis van de jachtbouw en dat willen we graag ook ten dienste stellen voor de auto’s.’ De elektrisch varen branche heeft inmiddels 20 jaar ervaring. Van kruiser tot vrachtschip. ‘Rijden en varen kunnen elkaar nu versterken op het vlak van oplaadtechniek en motoren met bijbehorende vermogenselektronica. En er is beslist synergie te behalen uit de verdere uitrol van de laad-infrastructuur’, zegt Wilco Waller, voorzitter van Stifting Elektrysk Farre Fryslân.

Duurzame energie
Batterijen van auto’s en boten helpen straks de duurzaam opgewekte energie op te slaan als de vraag naar elektriciteit laag is. Gerrit van Werven, directeur Energy Valley, omarmt daarom elke constructieve samenwerking rond duurzame energie en verwacht dat zogenaamde smart grids en elektrische mobiliteit een heel belangrijke combinatie gaan vormen in de toekomst.

Nieuwsarchief