Oosterhof Holman rijdt CO2 neutraal

19 mrt 2010

Op donderdag 18 maart 2010 heeft Oosterhof Holman uit Grijpskerk het certificaat ‘CO2 gecompenseerd’ in ontvangst mogen nemen. De heer Hartlief mocht namens de gelijknamige maatschap het certificaat overhandigen.Oosterhof Holman wordt hiermee de eerste CO2-neutrale wegenbouwer van Nederland. Een en ander vond plaats tijdens de relatiemiddag met het thema ‘Duurzaamheid in het veld’ te Kootstertille.

Maatschap Hartlief zorgt voor de levering van 9.656.956 kWh groene energie per jaar. Dit is voldoende om alle vrachtwagens en bedrijfsauto’s van Oosterhof Holman in CO2 uitstoot elk jaar te compenseren. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een CO2 klimaatneutrale omgeving. Met dit certificaat geeft Oosterhof Holman verdere invulling aan haar profiel van maatschappelijk verantwoord ondernemer.

Groene oftewel duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone, onuitputtelijke bronnen. Op het agrarisch bedrijf van de maatschap Hartlief wordt duurzame energie opgewekt door middel van een door Oosterhof Holman gebouwde biomassainstallatie. Door het vergisten van biomassa wordt Groen Gas gemaakt wat daarna in een warmtekrachtkoppeling wordt omgezet in Groene Energie. De CO2 rechten die hiermee samenhangen zijn door Oosterhof Holman voor de komende 7 jaar gekocht. De berekening is uitgevoerd door E-invest in samenwerking met JIN foundation (beide te Groningen) conform de CDM methodiek. Ook stichting Energy Valley en BEN zijn bij dit initiatief betrokken.

Tevens past dit initiatief heel goed in de overheidsdoelstellingen, zoals het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het reduceren van CO2-uitstoot. Immers de overheid heeft als doelstelling dat in 2010 9 procent van de in Nederland verbruikte elektriciteit duurzaam is opgewekt, voor 2020 is de doelstelling 17 procent.

Oosterhof Holman is actief op het gebied van duurzame energie, milieu en de grond-, weg- en
waterbouw. Als meedenkende partner overziet zij de hele keten van concept- tot exploitatiefase.
Door bundeling van de specifieke kennis en ervaring van de vier werkmaatschappijen kunnen
zij de eindgebruikers laten genieten in een duurzame omgeving.

Nieuwsarchief