Ontwikkelingen vloeibaar gas bieden mogelijkheden voor Noorden

29 okt 2012

Als het ligt aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zullen binnen een jaar 500 trucks, 50 zee- en 50 binnenvaartschepen op vloeibaar aardgas (lng) rijden of varen. Om in te spelen op deze ontwikkeling worden in het Noorden al verschillende projecten rondom deze schonere brandstof opgezet.

Verschillende noordelijke rederijen overwegen schepen op lng te laten varen en in Heerenveen wordt een transportproef voorbereid. Het Franse energiebedrijf GDF Suez wil in ons land een netwerk van tank- en vulstations opzetten. Hiervoor werken Nederlandse dochterbedrijven van de multinational samen met de Gasunie. Ook organisaties als het Technologie Centrum Noord-Nederland, de NHL Hogeschool en natuurgebied Princenhof zijn betrokken bij het project.

Volgens de Leeuwarder Courant heeft het Noorden belang bij deze ontwikkelingen. Vloeibaar aardgas zou beter zijn voor het milieu en de groeiende vraag ernaar zou kansen bieden voor de productie van de biologische variant ervan. Samen zou dit de werkgelegenheid in de regio ten goede komen.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief