Onderzoek naar mogelijkheden buizenzone Eemshaven-Delfzijl

02 jul 2010

Tussen de Eemshaven en Delfzijl komt een buizenzone. Het Projectbureau Buizenzone Eemsdelta, opgericht door Groningen Seaports en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), onderzoekt de mogelijkheden hiervoor. De buizenzone is bedoeld om tussen beide bedrijventerreinen energie, gassen en vloeistoffen te kunnen uitwisselen. In het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 staan hiervoor drie mogelijke routes opgenomen. Aan de hand van een milieueffectrapportage (MER) maken Provinciale Staten een keuze voor een route. Deze route kan gaan lopen door de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum en Slochteren. Daarom worden deze gemeenten actief bij de procedure betrokken.

Voordat de buizenzone kan worden aangelegd is het belangrijk onderzoek te doen naar de effecten op milieu en omgeving. Dit gebeurt in een milieueffectrapportage (MER). Hierin worden ook de effecten op de landbouw en voor het aspect veiligheid onderzocht. Op basis van de MER nemen Provinciale Staten van Groningen een besluit over de definitieve ligging van de buizenzone. Voorafgaand aan de MER hebben is er een startnotitie opgesteld. In de startnotitie staan de uitgangspunten voor de aanleg van een buizenzone beschreven.

Als de MER-procedure is afgerond, maakt de provincie een provinciaal inpassingsplan. Dat is een soort bestemmingsplan, maar dan voor meerdere gemeenten. De gemeenten waardoor de buizenzone mogelijk gaat lopen (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum en Slochteren) hebben aangegeven dat ze het goed vinden dat de provincie zo'n plan maakt. Dat betekent dat de gemeentelijke bestemmingsplannen voor dit gebied gaan veranderen.

De provincie Groningen vindt het belangrijk dat er een buizenzone komt tussen de Eemshaven en Delfzijl. Onze provincie speelt al jaren een belangrijke rol in de energievoorziening van ons land. Energie biedt goede kansen voor economische ontwikkeling, met name in het Eemsdelta-gebied. Hiervoor is het belangrijk dat in onze provincie de juiste verbindingen aanwezig zijn, zoals hoogspanningskabels of buisleidingen.

Op maandag 5 juli 2010 is er een informatiemarkt in dorpshuis Vinkenhorst in Godlinze (Allersmaweg 17). Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 19.30 en 21.30 uur voor informatie over de buisleidingenzone. Er zijn medewerkers van de provincie en het Projectbureau Buizenzone Eemsdelta om vragen te beantwoorden.

Tussen 21 juni en 2 augustus 2010 ligt de startnotitie voor de buizenzone ter inzage. Iedereen kan hierop inspreken. Dit kan schriftelijk, maar ook mondeling tijdens de informatiemarkt. Meer informatie over de startnotitie en de inspraakprocedure vindt u in de bekendmaking over de buizenzone. Meer informatie over de buizenzone vindt u op www.buizenzone.nl

Bron: Provincie Groningen

Nieuwsarchief