Noordzeelanden werken samen aan kennis over energie

04 okt 2012

Schotland, Noorwegen (Rogaland), Noord-Duitsland (Ems-Achse) en Noord-Nederland (Energy Valley) vormen onder de noemer ENSEA (European North Sea Energy Alliance) een unieke alliantie rondom de Noordzee om kennis te ontwikkelen over energietransitie. Deze landen brengen allen hun eigen specifieke expertise mee. Door de samenwerking van Europa's grootste spelers op het terrein van productie en transport van aardgas en electriciteit (Energy Valley), exploratie van de fossiele brandstoffen olie en gas (Schotland), duurzame energie (Niedersachsen) en de leverancier van schone energie (Rogaland), wordt kennis ontwikkeld over de integratie van conventionele en duurzame energiebronnen en de toepassing daarvan. De Europese Unie ondersteunt dit project en heeft het de term "Kennisregio", ofwel "Region of Knowledge" verleend met een subsidie van bijna 3 miljoen euro.

Schotse, Noorse en Noord-Duitse partners
Vanuit Stichting Energy Valley is samenwerking gezocht met kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven in Schotland, Noorwegen en Noord-Duitsland. Vervolgens heeft Energy Valley de lobby bij de Europese Commissie geleid en de aanvraag ingediend voor subsidie. Vanuit het programma FP7 van de EU, het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling, wordt 3 miljoen euro subsidie toegekend. De Europese Unie heeft de samenwerking de titel Region of Knowledge verleend omdat het gaat om kennisontwikkeling en onderzoeksactiviteiten die door kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven gezamenlijk wordt ondernomen.

Kick-off op 8 oktober in Papenburg
Op 8 oktober 2012 vind in Forum Alte Werft in Papenburg de officiële start van dit project plaats in aanwezigheid van onder anderen David McAllister, de minister-president van de deelstaat Niedersachsen, Max van den Berg, commissaris van de Koningin in Groningen, mevr. Janne Johnsen, deelstaatvoorzitter van Rogaland, Noorwegen, en prof. Dr. Hans Peter Beck, voorzitter van het Energie Forschung Zentrum Niedersachsen.

Energietransitie
Met de term energietransitie wordt het proces aangeduid van het overstappen van een energievoorziening op basis van fossiele brandstoffen naar meer duurzame energieopwekking door bijvoorbeeld wind- of zonne-energie of de toepassing van biomassa.

Nieuwsarchief