Noordelijke provincies hebben voet aan de grond in St. Petersburg en Noordwest-Rusland

23 nov 2009

Door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de Leningrad Oblast (2de provincie rond St. Petersburg) en de opening van het Nordconnect House in St. Petersburg heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (2de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe) een impuls gegeven aan de handelsbevordering tussen de drie noordelijke Nederlandse provincies en Noordwest-Rusland. Het is de eerste keer dat het SNN een dergelijke overeenkomst heeft getekend. De overeenkomst werd namens Noord-Nederland ondertekend door de Groninger Commissaris van de Koningin Max van den Berg, momenteel voorzitter van het SNN.

Onder zijn leiding is een driedaags bezoek gebracht aan St. Petersburg met een brede noordelijke delegatie bestaande uit Energy Valley, het Waterbedrijf Groningen, Sensor Universe, Groningen Seaports, de Rijksuniversiteit Groningen, Gasunie, de Kamer van Koophandel en ook diverse ondernemers. Het SNN werd verder vertegenwoordigd door de Friese Commissaris van de Koningin John Jorritsma.

Met het tekenen van deze overeenkomst onderstreept het SNN de kansen die het in Noordwest-Rusland ziet voor Noord-Nederlandse bedrijven. Beide regio’s delen een aantal speerpunten in hun economische beleid, die zakelijke mogelijkheden creëren. SNN ondersteunt bedrijven die deze mogelijkheden zien en zich op de Russische markt willen begeven. Van den Berg: “In het nieuwe Europa zal Noord-Nederland zich meer richten op de regio’s in Noordoost-Europa, van Duitsland tot St. Petersburg. Dat is de grotere betekenis van deze overeenkomst.” Jorritsma: “Een nieuw venster voor Noord-Nederland.”

Kansrijke regio

Wat afzetmogelijkheden betreft vormen St. Petersburg en omgeving een interessante regio. De voormalige Russische hoofdstad telt zo’n 4,5 miljoen inwoners, de provincie Leningrad ruim anderhalf miljoen en het achterland is nog vele malen groter. Daarnaast heeft de regio ook economische potenties, zoals de groeicijfers van voor de crisis duidelijk maken. Nu de economie weer aantrekt, keren ook die kansen terug. Gerrit van Werven, directeur van Energy Valley: “De presentatie die ik hier gegeven heb heeft veel losgemaakt. Er zijn direct vijf vervolgafspraken uit voortgekomen. Daar gaat zeker wat uit voortkomen voor ons bedrijfsleven. Vooral de onderwerpen ‘groen gas’ en biomassa hebben hun interesse, omdat wij daarmee in Noord-Nederland voorop lopen en ze hier graag onze technologieën willen gaan gebruiken”. Om in dit gebied met succes zaken te kunnen doen, zijn wegbereiders onontbeerlijk, meent hij. De ondertekening van de overeenkomst met de oblast maakt het leggen van contacten met relevante zakenpartners in Rusland een stuk eenvoudiger. Kansen zijn er ook voor het Waterbedrijf Groningen, dat in St. Petersburg heeft gesproken met waterbedrijf Vodokanal. “Er is hier nog veel te doen op het gebied van de waterzuivering, het produceren van schoon water en waterbeheer. Wij hebben die kennis en kunnen ze daar bij helpen.”, aldus Ernst van Aagten.

Ook Jacob Emmelkamp, voorzitter van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland stelt vast dat het gezamenlijk optrekken van SNN en de vertegenwoordigers van kansrijke sectoren een succesvolle strategie blijkt in deze regio, waar gezagsverhoudingen belangrijker zijn dan in Nederland. “In het bijzijn van de beide Commissarissen zijn gesprekken gevoerd met de Kamer van Koophandel hier en hebben we de afspraak gemaakt om vanuit deze regio een handelsmissie naar Noord-Nederland te organiseren”.
Nordconnect House

In de samenwerkingsovereenkomst is ook opgenomen dat de handel voor mkb-ondernemingen wordt bevorderd. Hiervoor is tijdens het bezoek aan St. Petersburg het Nordconnect House geopend. Dit is een gedeelde kantooraccommodatie voor Noord-Nederlandse ondernemingen. Hiermee kunnen zij tegen lage kosten en risico in de regio St. Petersburg aanwezig zijn, zonder direct een eigen vestiging te hoeven openen. Het Nordconnect House biedt werkplekken, vergaderruimte een telefonist/receptionist en ondersteuning bij het verkennen en betreden van de Russische markt. De verwachting is dat er zich in de loop van 2010 zo’n 15 Noord-Nederlandse bedrijven uit diverse sectoren bij het Nordconnect House hebben aangesloten. Een vijftal geïnteresseerde ondernemers was in St. Petersburg aanwezig om zich te oriënteren op de handelskansen. Een van hen was Eeuwke Damstra uit Woudsend, eigenaar van een groothandel in gedroogde en gezouten vis. Hij stond als enige Nederlandse deelnemer op een grote voedingsbeurs die ook deze dagen in St. Petersburg werd gehouden en had te maken met grote belangstelling voor zijn vis. “Het is een typisch Russisch product dat wij in Nederland maken. Ze pakten het bijna onder mijn handen vandaan. Ik verwacht hier grote hoeveelheden te kunnen gaan afzetten”, aldus Eeuwke Damstra.

De CdK’s Van den Berg en Jorritsma hebben zich op de laatste dag van het werkbezoek uitvoerig door alle betrokkenen (2o.a. Gasunie) laten voorlichten over het Nordstream project dat voorjaar 2010 van start moet gaan.

Bron: Groninger Internet Courant

 

Nieuwsarchief