Noord-Holland voegt zonne-energie toe aan duurzaamheidsprogramma

19 jul 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op aandringen van Provinciale Staten besloten zonne-energie als vierde speerpunt op te nemen aan het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland wil door de uitvoering van dit beleidsstuk minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en daarnaast de Noord-Hollandse economie versterken door het stimuleren van innovatie en bedrijvigheid in de duurzame energiesector.

Eerder nam het provinciebestuur biomassavergassing, windparken op zee en energieopwekking in de gebouwde omgeving op als speerpunten, omdat deze veel economische potentie hebben en er in Noord-Holland een betere uitgangspositie is dan in andere regio’s. Noord-Holland is echter de zonnigste provincie van Nederland en daarom heeft ook de opwekking van zonne-energie veel potentie.

Door het toevoegen van zonne-energie als vierde pijler wordt er op dit gebied veel meer mogelijk. Zo stelt Gedeputeerde Staten onder andere voor om landbouworganisatie LTO financieel te ondersteunen bij een project waarbij asbestdaken van boerenbedrijven worden vervangen door daken met zonnepanelen. Daarnaast wil de provincie een opdrachtenfonds opzetten om lokale initiatieven op het gebied van zonne-energie voor te financieren, gaat er via het Servicepunt Duurzame Energie gezocht worden naar testlocaties voor salderingsinstallaties en wordt het project ‘Zonne-energie op Scholen’ voortgezet.

Bron: Schager Weekblad

Nieuwsarchief