Noord-Groningse North Refinery wil uitgroeien tot “green oil company”

06 mei 2013

Het Noord-Groningse North Refinery heeft ruim een hectare grond afgenomen van Groningen Seaports om zich te kunnen ontwikkelen tot een “green oil company”. Het bedrijf uit Farmsum, bij Delfzijl, houdt zich bezig met het recyclen van afgewerkte olie en heeft de afgelopen twee jaar tien miljoen euro geïnvesteerd om aan milieueisen van de provincie te voldoen, maar ook om nu zo duurzaam mogelijk te kunnen produceren, aldus een woordvoerder.

Investeren in duurzaamheid en de omgeving is de nieuwe koers om zodoende de “green oil company” te worden en vooral te blijven. Het bedrijf stevent momenteel boven verwachting af op groei en is verworden tot een belangrijke steunpilaar voor de havens van Delfzijl. North Refinery verwerkt jaarlijks meer dan tweehonderdduizend ton oliehoudende producten. Onder meer afgewerkte olie uit de automobielindustrie, met als doel hergebruik. Dit gebeurt op basis van hoogwaardige processen met strenge normen op het gebied van veiligheid en leefomgeving.

Er is flink geïnvesteerd om de situatie voor buurtbewoners – die veel last hadden van geurhinder - per direct te verbeteren. Hiervoor zijn eerst tijdelijke maatregelen genomen, die op dit moment worden vervangen door een dampverwijderingsinstallatie. De installatie vormt een structurele oplossing om geuroverlast te beëindigen. Tevens is er in 2012 gekozen voor de bouw van een gasreinigingsinstallatie, die ervoor zorgt dat emissies tot een minimum worden teruggebracht. In januari van dit jaar heeft de ingebruikname van een volledig nieuw brandblussysteem plaatsgevonden, waardoor North Refinery aan de strengste eisen voldoet.

In totaal is er in 2 jaar ruim tien miljoen euro geïnvesteerd om het bedrijf gereed te maken voor haar toekomst en in “compliance” te komen.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief