Nieuwe stap in energieakkoord tussen Rijk en Noord-Nederland

06 feb 2009

Minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie (2WWI) wil samen met Noord-Nederland en belanghebbende partijen scherpere eisen stellen aan de energieprestaties van woningen in de regio. De partijen leggen de afspraken vast in regelgeving die voor het hele Noorden van kracht wordt. Bovendien ontwikkelt het Noorden op aandringen van de bouwsector een nieuwe systematiek om energieprestaties van gebouwen te verbeteren. De afspraken komen voort uit het Energieakkoord dat Noord-Nederland in oktober 2007 sloot met het Rijk.

Drentse gedeputeerde Tanja Klip-Martin (2VVD), die de bestuurlijke onderhandelingen voerde namens Noord-Nederland, is erg verheugd dat de afspraken nu worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (2AMvB). “Gemeenten en noordelijke bedrijven willen graag innoveren en investeren in energiezuinige bouw. Maar natuurlijk wel onder de voorwaarde dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Aan die voorwaarde kan met de AMvB worden voldaan,

Nieuwsarchief