Nieuwe mogelijkheden voor veerdienst Noord-Nederland en Ostfriesland

04 nov 2011

Groningen Seaports, de gemeente Delfzijl, Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE) en Ems Dollard Region (EDR) werken momenteel samen met de Duitse regionale overheden aan de realisatie van een veerverbinding tussen Delfzijl en het aan de overkant Duitse gelegen Knock. Doel is een dagelijkse veerdienst met een frequentie van eenmaal per uur (tussen 06.00 en 22.00 uur).

De veerdienst is bedoeld als stimulans voor de economische ontwikkeling van beide regio's. Het is de verwachting dat vooral de werknemers in de regio's aan weerszijden van de grens gebruik zullen maken van deze dienst.

Doelgroepen
Vraagstukken rondom bevolkingskrimp, vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt voor technische vakkrachten maken uitwisseling van arbeidskrachten tussen Ostfriesland en Noord-Nederland noodzakelijk. Nieuwe bedrijven zoals Buss, Bard en de energiecentrales in de Eemshaven, maar ook het Chemie Park Delfzijl hebben op korte termijn veel werknemers nodig. Omgekeerd vragen de o.a. de fabrikanten van windturbines op Duits grondgebied gespecialiseerde Nederlandse werknemers. Naast personenauto's kunnen ook vrachtverkeer en toeristen gebruik maken van de veerdienst.

Aanlandingspunten
Uit onderzoek is gebleken dat de kortst mogelijke veerverbinding tussen Delfzijl en Emden vertrekt vanaf de Pier van Oterdum naar een aanlandingspunt nabij het Duitse Knock . Aan beide zijden komt dan een aanlandconstructie voor de veerboot. De investeringskosten van deze infrastructuur zijn geraamd op ca, €3, 8 miljoen euro. Daarnaast zijn er terugkerende kosten vanwege onderhoud en exploitatie.

Betrokken partijen geven momenteel de Nederlands-Duitse samenwerking verder vorm en onderzoeken de financiering en exploitatiekosten.

Nieuwsarchief