Nieuwe kabinet steunt groen gas cluster Noord-Nederland

03 dec 2010

Minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie heeft deze week de nieuwe plannen voor stimulering van duurzame energie gepresenteerd aan de Kamer. Daarbij wordt stevig ingezet op groen gas. Dit is een mooie steun in de rug voor het sterk groeiende groen gas cluster in het noorden van Nederland.

De Minister zet met de zogenaamde SDE+ regeling in op maximale uitrol van duurzame energie om ondernemerschap te stimuleren en een flinke stap te zetten in de richting van de Nederlandse duurzame energiedoelstellingen in 2020. Hij kiest daarbij voor meer focus en een gerichte inzet op de meest kosteneffectieve technologieën, waaronder groen gas en biogas. De stichting Energy Valley is verheugd omdat dit de weg opent voor grootschalige uitrol van deze duurzame energievorm. Afgelopen jaar hebben diverse initiatiefnemers in het Noorden zich samen ingezet om een volwaardige plek te veroveren voor groen gas en biogas in het nationale beleid. Met de nieuwe SDE+ regeling wordt hieraan gehoor gegeven. De nieuwe regeling biedt volop ruimte om de productie en daarmee de aanwezige kennis en industrie op dit vlak in het Noorden verder uit te bouwen.

Noord-Nederland is van oudsher dé gasregio, met een concentratie van de Nederlandse gasindustrie en een centrale positie als Europese gasrotonde. De unieke kennis over kwaliteit, handel en transport van aardgas kan ook worden ingezet voor de grootschalige introductie van gas uit biomassa. De sterke agro-industrie en de verwerkingsbedrijven voor biologische reststromen in Noord-Nederland hebben afgelopen jaar dan ook nauw samengewerkt met de gasindustrie om grootschalige productie en injectie in het gasnet mogelijk te maken. Met de stichting Energy Valley en de achterliggende publieke partners is een model ontwikkeld voor zogenaamde Groen Gas Hubs die de juiste randvoorwaarden en schaalgrootte bieden om kosteneffectief te produceren. De hubs kunnen op effectieve en controleerbare wijze biologisch materiaal omzetten in biogas of groen gas als volwaardig vervanger van aardgas.

De eerste 3 hubs hebben reeds financiering verkregen uit de bestaande SDE. Met de nieuwe SDE+ ligt vanaf 2011 de weg open voor de bouw van meerdere hubs en vergroting van het productievolume. De verwachting is dat op basis hiervan de jaarlijkse productie van groen gas in Noord-Nederland de komende jaren kan oplopen naar 500 miljoen m3 of meer. Voldoende om ruim 300.000 huishoudens per jaar van gas te voorzien. Dit biedt niet alleen een stevige bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, maar draagt ook bij aan het ondernemerschap en de werkgelegenheid in deze belangrijke groeisector voor Nederland.

Nieuwsarchief