Nieuwe installatie voor Groen Gas bij Essent Milieu in Groningen

11 aug 2009

Essent Milieu gaat op haar locatie Groningen een installatie bouwen voor de productie van Groen Gas. De bouw is mogelijk dankzij een zogenoemde SDE-subsidie (2stimuleringsregeling productie duurzame energie). Medio 2010 kan het bedrijf naar verwachting de eerste kubieke meters Groen Gas uit de installatie aan het Groninger gasnet leveren.

Op haar locatie Groningen scheidt Essent Milieu onder meer de organische fractie af uit het aangeleverde huishoudelijk afval. Door het materiaal vervolgens te vergisten, ontstaat biogas. Dat wordt in warmtekrachtkoppelingsinstallaties op het terrein verbrand en zo omgezet in elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt op het net gezet en vindt zijn weg naar de afnemers. De geproduceerde warmte kan gedeeltelijk in het productieproces benut worden.

Het geproduceerde biogas wordt gefilterd tot de standaard waaraan Groen Gas volgens de normen van Gasunie aan moet voldoen. Essent Milieu maakt voor alle installaties gebruik van de groen-gascertificaten, zoals onlangs geïntroduceerd door Gasunie. Door het biogas op te werken tot Groen Gas, gaat vrijwel geen energie (2in de vorm van warmte) meer verloren. Daar heeft Essent Milieu nu met de bouw van de nieuwe opwerkingsinstallatie voor gekozen. Groen Gas heeft dezelfde gebruikskenmerken als aardgas en kan op het aardgasnet ingevoed worden.  

Essent Milieu is de grootste producent van Groen Gas in Nederland. Op jaarbasis produceert het bedrijf 12 miljoen kubieke meter op drie locaties in Tilburg, Wijster en Nuenen. Stortgas uit (2voormalige) stortplaatsen op die locaties en gas van een rioolwaterzuivering zijn momenteel de bronnen waaruit Groen Gas geproduceerd wordt. Bij de nieuwe installatie in Groningen gaat het om biogas uit de uit huisvuil afgescheiden stroom organisch restafval. Met deze uitbreiding neemt de jaarlijkse productie van Groen Gas bij Essent Milieu toe met 5,5 miljoen kubieke meter.

De bouw van de nieuwe installatie gaat in het eerste kwartaal van 2010 van start. Het geproduceerde Groen Gas gaat straks via een 1300 meter lange leiding naar het lokale aardgasnet in Groningen.
Het kabinet heeft aangegeven dat het Groen Gas ziet als een belangrijk onderdeel van het energietransitiebeleid. Essent Milieu wil daaraan bijdragen. In de nabije toekomst wil het bedrijf ook Groen Gas gaan produceren uit groente-, fruit- en tuinafval en uit andere organische stromen.

De installaties in Groningen en Wijster zullen in de toekomst uitgroeien tot zogenaamde Groen Gas Hubs, dit zijn locaties waar biogasvolumes uit de omgeving worden verzameld, opgewerkt en ingevoed. Groen Gas Hubs zijn hierdoor in staat uit te groeien tot locaties die aanzienlijke hoeveelheden Groen Gas produceren.
Nieuwsarchief