Nieuwe contactfunctionaris SNN Den Haag

17 feb 2012

Jan Schuring is benoemd als contactfunctionaris van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en wordt de nieuwe belangenbehartiger van Noord-Nederland in Den Haag. Schuring gaat in opdracht van de drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen in april aan de slag. Met zijn aanstelling is de noordelijk lobbycapaciteit in Den Haag uitgebreid naar 2 fte.

Jan Schuring (1958), een geboren Fries en een deel van zijn jeugd opgegroeid in Loppersum, woont in Deventer en zal voornamelijk in Den Haag werkzaam zijn. Schuring werkte als ad interim directeur van de afdelingen Verkeer, Economie en Wonen binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. Daarvoor was hij werkzaam bij de gemeente Utrecht als programmadirecteur Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit en werkte hij bij de gemeente Delfzijl als interim-manager.
Schuring heeft lange tijd voor de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat gewerkt in verschillende functies. Hij was onder meer als projectdirecteur Wadden bij VROM nauw betrokken bij de totstandkoming van het Waddenfonds. 


Bron: SNN

Nieuwsarchief